Raw Investments

Hanketta toteutetaan seudullisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Seudullisella tasolla aktivoidaan seudun yrityskenttä laajemmin Invest in -toimintakonseptin taakse ja tuotteistetaan uusia investointeja edistäviä palvelukokonaisuuksia. Kansallisella tasolla aktivoidaan seudun osallistuminen Team Finlandin ja erityisesti Invest in Finlandin investointihankkeisiin ja tuodaan yhteistyössä seudun tarjonta kansainvälisesti esille entistä vahvemmin. Kansainvälisellä tasolla tarjotaan Kymenlaaksoa kontaktialustana länsimaisille ja venäläisille klustereille ja yrityksille ja edesautetaan verkottumaan ja käynnistämään Kymenlaaksossa yhteistä tuotekehitysprojekteja, yhteisyrityksiä, alihankinta-, logistiikka ja muita yhteistyömalleja.