MICE - kokousmatkailusegmentin avaaminen

MICE kokousmatkailusegmentin käynnistämisen tavoite on luoda uutta ja monipuolista matkailuliiketoimintaa Kotkan-Haminan ja Loviisan seuduille ja tukea Kymenlaakson korona-ajan jälkeistä elinkeinon elvytyssuunnitelmaa.

Hankkeen tavoitteet:

 1. laajentaa ja monipuolistaa Etelä-Kymenlaakson ja Loviisan seudun matkailutarjontaa ja tämän myötä kasvattaa
  alueen matkailutuloa
 2. lisätä matkailusektorin sekä siitä suoraan että välillisesti hyötyvän elinkeinon työllisyyttä alueella
 3. tukea jo olemassa olevien matkailupalveluyritysten ja niiden sidosryhmien liiketoimintamallien uudistumista ja
  palvelukonseptien kehitystä Kymenlaakson selviytymissuunnitelman mukaisesti

Kohderyhmänä ovat seudun yritykset ja palveluntarjoajat ja sekä kotimaiset että kansainväliset tapahtumien järjestäjät ja jälleenmyyjät.

Hankkeen tarjoamat palvelut:

 • Kokouspalvelut – yritysten ja yhdistysten kokouspalvelut, sisältäen tarjoilu- ja majoitusmahdollisuudet tarvittaessa
 • Kansainväliset kongressit – tieteellisten järjestöjen monipäiväiset tapahtumat, sisältäen laajat tarjoilu, majoitus- ja oheispalvelut
 • Kannustematkat – yritysten järjestämät tyhy-/tykypäivät, palkintomatkat ja elämykset, asiakastapahtumat
 • Juhlat ja muut yritystilaisuudet – yritystapahtumat, joissa tila- ja tarjoiluvaatimukset korkeammat
 • Messut ja näyttelyt – toimivat tilat etusijalla, tuottavat monipuolisten oheispalvelujen tarpeen

MICE – kokousmatkailusegmentin avaaminen -hanketta rahoitetaan Uudenmaan liiton REACT-EU EAKR-toimenpiderahoituksella osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.