Matkailureitit kartalle

Etelä-Kymenlaakson matkailureittituotanto ja sisällön digitointi toteutetaan luontomatkailukohteiden ja palvelujen saatavuuden ja tuotteistamisen parantamiseksi. Hankkeen yleisenä tavoitteena on lisätä maakunnassa vierailevien kansainvälisten ja myös kotimaisten luontomatkailijoiden määrää, heille tarjottavia palveluita ja palveluiden käyttöä eli alueen matkailutuloa.

Hankkeessa tehdään tarvittavat toimenpiteet Kotkan-Haminan seudun kuntien ylläpitämien retkeilyreittien, luontopolkujen ja retkikohteiden tallentamiseksi nykyaikaiselle, sähköiselle kansainväliselle kartta- ja tietokanta-alustalle sekä tietojen julkaisemiseksi suomeksi ja kahdella muulla kielellä maakunnallisella matkailumarkkinoinnin sivustolla. Samalla tarkastetaan olemassa olevat tiedot ja täydennetään reitteihin ja kohteisiin liittyvää sisältöä, joka tukee kohteiden matkailullisia tuotteistusmahdollisuuksia.

Kohderyhmänä hankkeessa ovat matkailijat ja paikallinen väestö.

Hanke palvelee asiakkaita jakamalla reittitietoutta sekä tarjoaa kunnille ja harrastajille välineen, jolla he voivat tuottaa omaa reittisisältöä.