Matkailun aktivointi Kaakko135-maaseutualueilla

Hankkeessa aktivoidaan Kotka-Haminan maaseudun matkailuyrityksiä ja -toimijoita kehittämään luontomatkailun palveluja ja keskinäistä yhteistyötä. Seudun yrityksistä ja toimijoista muodostetaan aktiivisia kehittämisryhmiä, joilla on jokin yhteensitova palvelukehittämisen teema. Aktivointivaiheen jälkeen haetaan yritysryhmille rahoitusta yritysryhmähankkeina, jolloin kehittämistoimenpiteet ovat jo yritysryhmäkohtaisesti tarkentuneita. Prosessin avulla lisätään luontomatkailun palvelutarjontaa, parannetaan laatua ja luodaan edellytyksiä uusien luontomatkailuyritysten etabloitumiselle seudulle sekä vahvistetaan seudun luontomatkailun veturikohteita. Kotka-Haminan luontomatkailun keskeisiä vetureita ovat Kymijoen ympärille muodostunut matkailu, luonto- ja retkeilyreitit sekä maaseutumatkailu. Kymijokimatkailu koostuu joella toimivien kalastusmatkailuyritysten sekä Kymi The River -verkoston matkailuyrittäjistä, joita aktivoidaan kehittämistoimenpiteisiin yritysryhminä. Matkailupalvelujen lisääntyminen Kymijoella edellyttää sitoutumista joen kestävään hyödyntämiseen. Kestävän hyödyntämisen takaamiseksi tuotetaan kalastusmatkailun kehittämissuunnitelma, jonka pohjalta yritysryhmien kokoaminen tulee luontevaksi. Retkeily-, vaellus-, hyvinvointi- ja pyörämatkailun kasvu edellyttää valtakunnallisesti kilpailukykyisiä luonto- ja retkeilyreittejä ja reittejä hyödyntävien yritysten palveluja. Tarvitaan sekä reittien kehittämistä että reittejä aktiivisesti käyttäviä palveluyrityksiä, jotka hyödyntävät seudun luonto- ja historiakohteita, paikallista kulttuuriperintöä, ruokakulttuuria sekä Venäjän rajan läheisyyttä. Reittisuunnittelun ja yritysryhmien kokoamisen ohella hankkeessa etsitään uusia yrittäjiä matkailupalvelujen tuottajiksi.

Osatoteuttaja Vehkalahden Veikot.