Matkailuinvestointien edistäminen Kymenlaaksossa

Hankkeen perustavoitteena on edistää Kymenlaakson matkailun toipumista koronapandemian aiheuttamasta kriisistä.

Hankkeen keskeisenä toimenpiteenä on edistää Haminan linnoitusalueen sekä Kouvolassa sijaitsevan Käyrälammen investointeja ja palvelukonseptien kehittämistä.
Hankkeen myötä molempien matkailualueiden tunnettuus nousee sekä kansallisessa että kansainvälisessä markkinoinnissa kestävinä matkailukohteina.
Cursor Oy:n osatoteutuksessa on erityiseksi kehittämiskohteeksi valittu Haminan Seurahuoneen kortteli, josta on tavoitteena kehittää elinvoimainen ja vetovoimainen, elävä kaupunkikortteli. Hankkeessa tuotettava Master Plan tai vastaavaa suunnitelma toimii myös markkinointivälineenä uusien toimijoiden houkuttelemisessa Haminaan, ja sen avulla tuodaan esiin Haminan mahdollisuuksia mm. kulttuuri- ja luovien alojen pk-yrityksille.

Hankkeen toimenpiteiden kohteeksi on valittu Kymenlaaksossa sijaitsevat kaksi toisistaan eroavaa matkailukohdetta, joiden kehittämisen tarve ja matkailupotentiaali on tunnistettu aikaisemman suunnittelutyön ja Kymenlaakson matkailun keskeisten vetovoimatekijöiden pohjalta. Kymenlaakson matkailualueen vetovoima pohjautuu erityisesti monimuotoiseen luontoon ja rikkaaseen kulttuurihistoriaan perustuviin matkailuelämyksiin, mihin Käyrälammen ja Haminan linnoituksen palvelukonseptit tuovat toivottua täydennystä.

Hankkeen tarjoamat palvelut:

  • Hankkeessa kehitetään molemmille matkailukohteille uudet vetovoimaiset ja kestävää matkailutoimintaa tukevat palvelukonseptit, jotka vetoavat sekä kotimaisiin että ulkomaalaisiin matkailijoihin ja tukevat erityisesti pk-yritysten toimintaa ja sijoittumista alueelle. Tämän pohjalta yrityksillä on mahdollista saavuttaa aiempaa laajempia asiakasmääriä ja kehittää uusia tuotteita sekä palveluita matkailukysynnän kasvaessa. Tavoitteena on myös saada kasvatettua yksityisen ja julkisen sektorin investointeja alueiden matkailijamäärien kasvaessa tulevaisuudessa.
  • Haminaan kohdentuvassa Investointitarpeiden kartoituksessa otetaan huomioon Haminan linnoituskeskustan historiallisten rakennusten ja mahdollisen uudisrakentamisen investointitarpeet matkailupalvelujen, -tapahtumien ja majoitustilojen kehittämiseksi. Haminassa erityiseksi kehittämiskohteeksi on valittu Seurahuoneen kortteli, josta on tavoitteena kehittää elinvoimainen ja vetovoimainen, elävä kaupunkikortteli.
  • Käyrälammen kehittämisellä pyritään osaltaan myös vastaamaan Kymenlaakson matkailun tiekartassa tiedostettuihin matkailun tavoitteisiin, joihin lukeutuvat ympärivuotisen matkailun kehittäminen, kansainvälisten matkailijoiden määrän kasvattaminen sekä kestävän kehityksen mukainen matkailuliiketoiminta. Käyrälammen matkailualueen kehittäminen sisältää niin konkreettisia toimenpiteitä kuin alueen yritysyhteistyön pitkäjänteistä ja suunnitelmallista kehittämistä.

Hanketta rahoitetaan osana Euroopan Unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.