Matkailu- ja palveluyritysten kasvuohjelma

Matkailu- ja palveluyritysten kasvuohjelma tarjoaa Kymenlaakson seudun matkailualan yrityksille valmennusta liiketoimintansa kehittämiseen ja kansainvälistymisedellytyksiensä parantamiseen.
Hankkeen tuella voidaan edistää osallistuvien yritysten liiketoiminnan tuottavuutta, uudistumista ja kestävien kasvumahdollisuuksien hyödyntämistä. Hankkeessa huomioidaan matkailusektorin ajankohtaiset kehittämismahdollisuudet taloudellisesta ja ekologisesta näkökulmasta. Hankkeessa edistetään uusien, vähähiilisten matkailutuotteiden kehittämistä ja pyritään minimoimaan matkailun haittavaikutuksia. Hankkeen avulla voidaan tukea alueen yritysten elinvoimaisuutta ja yrittäjien hyvinvointia. Hankkeen avulla voidaan välillisesti tukea seudun työllisyyden elpymistä ja kasvattaa matkailualan liikevaihtoa kotimaassa ja kansainvälisillä markkinoilla.

Hankkeen päätavoitteina ovat:

  1. hakea matkailuun kasvua kansainvälisiltä markkinoilta ja kotimaasta
  2. kasvattaa matkailuyritysten valmiuksia kansainvälistä kenttää varten
  3. edistää yritysten muutoskyvykkyyttä ja valmiuksia kannattavan matkailuliiketoiminnan kehittämiseen uudessa normaalissa

Kohderyhmänä hankkeessa ovat Kymenlaakson alueen matkailusegmentin kasvua tavoittelevat mikro- ja pk-yritysten yrittäjät sekä niissä työskentelevät, myynnistä vastaavat työntekijät sekä myös yksinyrittäjät.

Hanke on valmennuspolku, joka koostuu kolmesta – toisiaan täydentävästä kokonaisuudesta.  

  • Valmennuspolun ensimmäinen askel sisältää kolme puolipäiväistä valmennusta, joissa syvennetään tietoa mm. matkailun trendeistä ja eri kohderyhmien odotuksista ja toiveista. Perehdymme moderniin myyntityöhön ja kuinka ostamisesta tehdään helppoa! Tämä osio soveltuu erinomaisesti kaikille matkailu- ja palveluyrityksille.
  • Seuraavaan kahteen valmennuspolun osioon valitaan vähintään 10 yritystä, joilla on edellytykset kasvattaa tarjontaa kansainvälisille markkinoille. 
  • Koko valmennuskokonaisuuden suorittaneilla yrityksillä on valmennuksen jälkeen entistä vahvempi muutoskyvykkyys sekä valmius vastuullisen ja kannattavan matkailuliiketoiminnan kehittämiseen. Valitut yritykset ovat toteuttaneet heille räätälöidyn valmennuskokonaisuuden, jonka tuloksena on syntynyt esimerkiksi uusi palvelu tai tuote, toteutettu digitaalinen ratkaisu tai halutulle kohderyhmälle on laadittu myyntistrategia.
  • Lisäksi matkailu- ja palvelualan yritykset toimivat yhä vahvempana yhteisönä ja kehittävät yhdessä palveluita asiakkaille.

Hanketta rahoitetaan osana Euroopan Unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.