Matkailu- ja palveluyritysten kansainvälisyysvalmennus

Hankkeen tavoitteena on parantaa mikro- ja pk-yritysten kyvykkyyttä tavoittaa Viron lähimarkkinan matkustajaryhmät. Samalla Kymenlaakson alueesta saadaan entistä tunnetumpi virolaisten matkailijoiden matkakohteena. Viro on tunnistettu potentiaaliseksi maaksi mm. hyvien kulkuyhteyksien johdosta ja alueemme matkailupalvelut sekä tarjonta soveltuvat hyvin virolaisille matkustajille.

Hankkeessa valitut matkailu- ja palvelualan yritykset osallistuvat Viron myynti- ja markkinointitoimenpiteisiin osallistumalla matkailualan messuille Virossa. Yrityksille tarjotaan hankkeen aikana valmennusta asiakasryhmien kohtaamisesta messuilla ja/tai myyntitilaisuudessa sekä miten matkanjärjestäjien kanssa rakennettaan yhteistyötä. Lisäksi yrityksille annetaan valmennusta kohdemaan markkinasta. Valittujen yritysten kanssa toteutetaan myös benchmark-käynti. Sekä benchmark-vierailulla, että kansainvälisille matkanjärjestäjien vierailuilla pystytään vaikuttamaan alueemme yritysten palveluiden laadun parantamiseen. Hankkeella vahvistetaan myös alueen yrityksien välistä yhteistyötä ja vertaistukea sekä luodaan yhä vahvempaa myyntikokonaisuutta, jotta Kymenlaakson alueesta saadaan entistä tunnetumpi matkailijoiden matkakohteena.

Kohderyhmänä ovat matkailu- ja palvelualojen mikro- ja pk-yritykset.

Hankkeen tarjoamat palvelut yrityksille:

  • Yritykset saavat käyttöönsä materiaalia myynti – ja messutapahtumaan valmistautumisesta, jota yritykset voivat hyödyntää uusien myynti- tai messutapahtumien suunnittelussa Viron markkinoille sekä muille lähialueen markkina-alueille.
  • Listaus kohdemarkkinamaan matkanjärjestäjistä.
  • Järjestettävien matkanjärjestäjä- ja mediavierailuiden sekä benchmark -käynneistä yrittäjät saavat tietoa kuinka heidän tulisi kehittää omia palveluita erityisesti Viron markkinoille.

Hanketta rahoitetaan osana Euroopan Unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.