Loviisa kartalle

Matkailureitit esille

Hankkeessa tuodaan Loviisan seudun matkailureitit asiakkaiden löydettäväksi ja tuotetaan erityisesti vuoden 2023 asuntomessuvierailijoille paikkaan liittyvää tekemistä.

Hankkeen yleisenä tavoitteena on lisätä seudulla vierailevien kansainvälisten ja myös kotimaisten luontomatkailijoiden määrää, heille tarjottavia palveluita ja palveluiden käyttöä kasvattaen matkailutuloa. Seudun profiilia nostetaan luontomatkailualueena siten, että tärkeimmistä kohteista ja reiteistä on saatavilla laadukasta informaatiota kansainvälisellä luontomatkailualustalla, sekä myös maakunnallisessa portaalisssa. Erityisesti matkailullisten reittien laatua ja elämyksellisyyttä tulee parantaa ja kaiken jaettavan informaation tulee perustua laadukkaisiin olemassa oleviin palveluihin. Laajemmat sisällöt tuovat matkailuyrittäjille lisää mahdollisuuksia matkailupalvelujen tuotteistamiseen ja myös uuden väylän seudun toimijoiden palvelujen esille tuomiseen.

Kohderyhmänä ovat niin paikalliset ulkoilua harrastavat asukkaat kuin matkailijat.

Palveluna tarjotaan retkeilyreittien julkaisualustan käyttöönotto ja ajantasaisen reittisisällön digitointi sekä viestintä.