Levelup-hub yrityskiihdyttämö

Toimintaympäristön kehittämistuen avulla pystymme panostamaan kiihdytysohjelman pilottikierroksilla 2017 ja 2018 laajan ja kattavan koulutussisällön tuottamiseen tiimeille ja löytämään parhaat asiantuntijat kunkin kiihdytyskierroksen yrityksille ja tiimeille.  Tuen avulla pystymme panostamaan vahvemmin myös kansainvälisen asiantuntijaverkoston rakentamiseen Startup ekosysteemin laajentamiseksi ja Levelupin tukemiseksi. Asiantuntijaverkoston laajentaminen vaatii myös Levelupin näkyvyyteen panostamista erilaisten tapahtumien kautta. Ekosysteemin rakentamiseen liittyy myös saumaton yhteistyömallin luominen XAMK:n (uusi kampusinvestointi, yhtymäkohdat opiskelijamassoihin), XAMK:n PatteriES:n , *ship The Startup Festivalin ja 21UNI (uudenlainen toimintamalli yliopisto-opiskelijoiden ja yritysten yhteistyön tekemiseen) mallin kehittäjien kanssa. Lisäksi on lukuisat muut startup -sidosryhmät Suomessa sekä kansainvälisesti joita tarvitaan polkujen avaamiseksi yrityksille kansainvälisille markkinoille.

Toimintaympäristön kehittämistuen avulla pystymme panostamaan kiihdytysohjelman pilottikierroksilla 2017 ja 2018 laajan ja kattavan koulutussisällön tuottamiseen tiimeille ja löytämään parhaat asiantuntijat kunkin kiihdytyskierroksen yrityksille ja tiimeille.  Tuen avulla pystymme panostamaan vahvemmin myös kansainvälisen asiantuntijaverkoston rakentamiseen Startup ekosysteemin laajentamiseksi ja Levelupin tukemiseksi. Asiantuntijaverkoston laajentaminen vaatii myös Levelupin näkyvyyteen panostamista erilaisten tapahtumien kautta. Ekosysteemin rakentamiseen liittyy myös saumaton yhteistyömallin luominen XAMK:n (uusi kampusinvestointi, yhtymäkohdat opiskelijamassoihin), XAMK:n PatteriES:n , *ship The Startup Festivalin ja 21UNI (uudenlainen toimintamalli yliopisto-opiskelijoiden ja yritysten yhteistyön tekemiseen) mallin kehittäjien kanssa. Lisäksi on lukuisat muut startup -sidosryhmät Suomessa sekä kansainvälisesti joita tarvitaan polkujen avaamiseksi yrityksille kansainvälisille markkinoille.

Tavoitteet

  1. Levelupin kiihdytysohjelman rakentaminen, pilotoiminen sekä kehittäminen startup -tiimeille sekä kasvuhakuisille- ja kasvukykyisille PK yrityksille.
  2. Toteuttaa kaksi kertaa vuodessa 15 vko:n koulutusohjelma yhteensä noin 10-20 tiimille vuosittain.
  3. Rakentaa kansainvälinen verkosto Levelup kiihdyttämön tueksi sekä tukemaan seudun startup ekosysteemiä laajemminkin.
  4. Tukea erityisesti digitalisaatioon liittyvien uusien liiketoimintakonseptien syntymiseen.

Kohderyhmät: Yritykset

Kohderyhmille tuotetut palvelut:

2 kertaa vuodessa toteutettu kansainvälinen kiihdytysohjelma kasvu- ja kansainvälistymishaluisille yrityksille.