Kymenlaakson asiakaslähtöinen matkailuviestintä ja sisällöntuotanto

Hankkeella uudistetaan matkailupalvelu- ja neuvonnan konseptia, aktivoidaan ja systematisoidaan matkailuviestinnän sisällöntuotanto ja otetaan käyttöön uudet viestinnän menetelmät, mikä nostaa asiakaspalvelua, asiakkuuden hallintaa ja matkailumarkkinointia uudelle laatutasolle ja luo uutta kestävää vetovoimaa Kymenlaaksolle.

Osatoteuttajana Cursor Oy.