Kymenlaakso – luonnollisesti lähellä

Hankkeen tavoitteena on Kymenlaakson matkakohteiden tunnettuuden kasvattaminen valituissa kohderyhmissä.

Hankkeen kärkenä ovat digitaalisesti saavutettavat matkailutuotteet ja alueen tunnettuuden kasvattaminen viestinnän kehittämisellä. Kymenlaakson kohteet ja palvelut ovat vielä pitkälti tuntemattomia ja Kymenlaakson yrityskentässä on tarvetta nostaa digitaalisen saavutettavuuden astetta. Alueen ja sen yrittäjien palvelujen tunnettuutta halutaan parantaa uudenlaisilla viestinnän sisällöillä ja pitkäjänteisellä vaikuttajayhteistyöllä.

Kymenlaaksolaiset matkailun pk- ja mikroyritykset, joiden asiakasymmärrystä lisätään tällä hankkeella. Yritysten ohella myös erilaiset matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumaorganisaatiot hyötyvät hankkeesta.

Palvelut:

  1. Pitkäjänteinen koko hankkeen kestävä vaikuttajayhteistyö (tuote- ja teemakokonaisuuksien kautta, ei kuntakohtaisesti).
  2. Sisällöntuotannossa tuodaan esiin mm. asiakasymmärrystä ja nostetaan Kymenlaakson matkailupalveluja ja yritystarinoita.
  3. Vastuullisuus- ja turvallisuusviestinnän kehittäminen yritysten kanssa.