Kunnossapidon osaamiskeskus; ”Maintenance Business Excellence Center”

Tavoitteena on luoda perusta asiakastarpeiden pohjalta toimivalle osaamiskeskukselle, jonka tehtävänä on kunnossapitopalveluliiketoiminnan kehittäminen. Hankkeessa luodaan teollisen kunnossapitokeskittymän toimintamalli, jota testataan ja pilotoidaan yritysverkostoissa. Syntyvän osaamiskeskuksen kautta prosessien käyttövarmuus ja tuottavuus paranevat yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Teollisen internetin vaatimukset ja mahdollisuudet sekä asiakastarpeiden muuttuminen ja palveluliiketoiminnan kehittyminen vaativat perehtymistä ja uutta yritystoimintaa. Hanke yhdistää tutkimus-, koulutus- ja yritystarpeet ja luo yhteistyön toimintamallin uudenlaiselle kunnossapitopalvelulle. Toiminnan ytimessä on uuden tiedon kokoaminen, analysointi, johtopäätösten tekeminen ja välittäminen alan toimijoille sekä verkostojen muodostaminen.