KIERTO - Kuluttajalähtöisistä kiertotalousideoista liiketoimintaa (Cursor osatoteutus)

KIERTO-hankkeen toimenpiteisiin kuuluu kuluttajalähtöisten kiertotalouteen liittyvien liiketoimintaideoiden tunnistaminen, arvioiminen, kehittäminen ja kokeileminen yhdessä yritysten kanssa. Liiketoimintaideoita kerätään eri kuluttajaryhmiltä ja niitä arvioidaan toteutettavuuden, skaalattavuuden ja vaikuttavuuden perusteella. Ideoista seulonnan ja jatkojalostuksen jälkeen toteutetaan muutama käytännön kokeilu, jotka tukevat yritysten innovaatiotoimintaa ja joissa yrityksillä on suuri rooli.

Osana hanketta tunnistetaan yrityksiä, jotka toimivat kuluttajarajapinnassa ja voivat toimia kokeilujen mahdollistajina sekä yrityksiä, jotka omaavat teknologiaa tai palveluita ja joilla on täten ratkaisijan rooli kiertotaloudessa.

Hankkeen muut toteuttajat Cursor Oy:n lisäksi ovat Kouvola Innovation Oy (päähallinnoija, www.kinno.fi/kierto) sekä Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu (www.kyamk.fi).