KAVIO - Kansainvälisen palveluliiketoiminnan innostava oppimisympäristö

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan toimintamalli mikä mahdollistaa seudulle etabloituvien kansainvälistä palveluliiketoimintaa harjoittavien yritysten koulutustarpeiden kokonaisvaltaisen kehittämisen. Hankkeessa kehitettävä digitaalinen oppimisympäristö mahdollistaa koulutukseen liittyvän palveluliiketoiminnan skaalaamisen ja siihen perustuvan kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisen. Hankkeen vaikutuksena seudun palveluliiketoiminnan koulutus vastaa tulevaisuudessa entistä paremmin nopeasti kehittyvän toimialan vaatimuksia. Hankkeella varmistetaan seudullisesti kasvavan palveluliiketoiminnan työvoiman kohdanto osaamisen ja saatavuuden osalta.