Kasvua Kymenlaaksoon matkailuinvestoinneilla

Hankkeen tavoitteena on luoda edellytykset matkailullisten investointien eteenpäin viemiseksi ja kartoittaa jo olemassa olevien selvitysten pohjalta (mm. Vaalimaa, Versso, Hurppu, Risteilijä-hanke, Fort Katarina ja Kantasataman investointien edistäminen) lisäselvitystarve seudun matkailullisten investointien jatkokehittämiselle sekä luoda edellytyksiä uusien matkailullisten ja kaupallisten investointihankkeiden syntymiselle. Tavoitteena on luoda yhtenäinen toimintamalli, palvelumuotoiltu konsepti, jonka avulla seudulle ja Kymenlaaksoon muodostuu monipuolinen ja vetovoimainen matkailun infrastruktuuri. Hanke tekee tiivistä yhteistyötä muiden ohjelmien investointien edistämisen hankkeiden kanssa.