Kansainvälisen risteilijäliiketoiminnan käynnistäminen Kotkan-Haminan seudulle 2015-2016

Kansainvälisen risteilijäliikenne strategian mukaisesti alueelle luodaan uusi elinkeinoala, joka lisää palveluyritysten liikevaihtoa, työllistämismahdollisuuksia ja uusien yritysten syntymistä. Tavoitteena on synnyttää kannattavaa risteilijäliiketoimintaa, lisätä tunnettuutta vetovoimaisena matkailun kohteena sekä käynnistää kansainvälisen tason maapalvelutoiminta. Toimenpiteiden seurauksena risteilijäkäyntien määrän vakiinnuttaminen v. 2020 mennessä, ohjelmapalveluklusteriin liittyneiden yritysten määrä hankkeen päättyessä 15 kpl, klusterin yritysten liikevaihdon kehitys on kasvavaa, alueelle etabloituneet tai toimialalla aloittaneet yritykset väh. 5 kpl.