International Business in Kymenlaakso - IBiK, osatoteutushanke CURSOR

Tarkoitus: Edistää Kymenlaaksolaisten yritysten pääsyä kansainvälisille markkinoille ja niihin verkostoihin, jotka operoivat yritysten ja yritysverkostojen osaamiseen parhaiten soveltuvilla alueilla tai kokonaan uusilla liiketoiminta-alueilla.

Projektin tavoite:

Yritysten kv-osaamisen kehittäminen kestävä kehitys ja ympäristön vaatimukset huomioon ottaen mm.

  • liikevaihdon ja tuottavuuden kasvu
  • uusille markkinoille pääsy
  • uusien tuotteiden ja palveluiden synnyttäminen ja niihin liittyvä t&k- ja soveltava tutkimus.