Helsinki East -kehitysalusta investointikohteena

Hanke tukee Kymenlaakson selviytymissuunnitelmassa mainittuja tulevaisuuden ilmailuun liittyviä mahdollisuuksia ja lentoliikenteen systeemistä muutosta. Pyhtäällä on mahdollisuus profiloitua Helsinki East Aerodromen ja siihen linkittyvän yrityspuiston myötä merkittävänä kehittämisalustana.

Hankkeella edistetään uusia teknologisia innovaatioita. Pyhtään Kirkonkylän E18 moottoritieliittymän alue pitää sisällään merkittäviä kehitysalueita (ml. Helsinki East Aerodromen yhteyteen suunniteltu yrityspuisto), joiden konseptoinnilla tähdätään uusien työpaikkojen syntymiseen.

”Helsinki East Aerodrome” ja siihen linkittyvä yrityspuisto eli Pyhtään Kirkonkylän E18-liittymän alue konseptoidaan, jotta alueelle voidaan hankkia uusia investointeja.

  • Hankkeen tuloksena saadaan alueelle lisää investointeja eli luodaan edellytyksiä kaupallisten investointien saamiseksi Pyhtään kuntaan ja Kotkan-Haminan seudulle, ja sitä kautta työpaikkojen syntymiseen

Kohderyhmänä ovat teknologia-alan yritykset ja TKI-koulutusorganisaatiot.

Hanke tarjoaa yrityksille ja organisaatioille sijoitumispalveluita.