Hankekokonaisuus International Business in Kymenlaakso – IbiK

Hanke edistää Kymenlaaksolaisten yritysten pääsyä kansainvälisille markkinoille ja niihin verkostoihin, jotka operoivat yritysten ja yritysverkostojen osaamiseen parhaiten soveltuvilla alueilla tai kokonaan uusilla liiketoiminta-alueilla.

Projektin tavoite:

Yritysten kv-osaamisen kehittäminen kestävä kehitys ja ympäristön vaatimukset huomioon ottaen mm.

  • liikevaihdon ja tuottavuuden kasvu
  • uusille markkinoille pääsy
  • uusien tuotteiden ja palveluiden synnyttäminen ja niihin liittyvä t&k- ja soveltava tutkimus.

Hankekokonaisuus – hallinnoija Cursor Oy
osatoteuttaja – Kouvola Innovation Oy sekä osatoteuttaja – Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu