Haminan lippumaailma

Haminan lippumaailma -hanke tukee Haminan kaupungin Lippumaailma-suunnittelutyötä.

Tavoitteena on saada aikaan:

  • Haminan lippumaailma – toteutus- ja rahoitussuunnitelma
  • Innovatiivinen rahoitus- ja markkinointikampanja
  • Uudet kulttuurimatkailun palvelut ja tuotteet erityisesti kansainvälisille matkailijoille yhtaikaisesti kansainvälisen palveluliiketoimintaosaamisen kehittämisen kanssa.
  • Uudenlainen yhteistyö matkailu- ja kulttuuritoimijoiden sekä yritysten ja 3. sektorin toimijoiden kesken kulttuurimatkailutuotteiden kehittämiseksi.
  • Suunnitelma uudenlaisista digitaalisista palveluista matkailijoille ml. lisätty- ja virtuaalitodellisuus.

Hanketta rahoittaa Kymenlaakson liitto AIKO-rahoitusohjelmasta.

Kohderyhmät: Yritykset

Kohderyhmille tuotetut palvelut:

Ideakilpailu digitaalisen lippumaailman palveluista. Ideakilpailu uusista lippumaailmaan liittyvistä ja sitä hyödyntävistä palveluista ja tuotteista. Joukkorahoituskampanja ja siihen liittyvät uudet Lippumaailma-tuotteet

Keskeiset toimenpiteet:

Haminan lippumaailma –kokonaisuuden ja uusien, innovatiivisten rahoitusmuotojen sekä viestintäkampanjoiden suunnittelu ja toteutus. Ideakilpailu erityisesti kansainvälisille matkailijoille suunnatuista lippumaailmaan liittyvistä palveluista ja tuotteista. Suunnitelma digitalisaatiosta ja pelillisyydestä osana Haminan lippumaailma näyttely- ja palvelukokonaisuutta. Kansallisen yhteistyöverkoston koonti ja ylläpito Lippumaailma-aiheisten näyttelyiden suunnittelu ja toteutus.