GAHWA - Games and Apps for Health and Wellbeing

Tavoitteena on kehittää Kymenlaakson seudulle terveys- ja hyvinvointisovellusten pelillistämisen osaamista. Hankkeen avulla pelaamiseen liittyvät motivaatiotekijät saadaan valjastettua hyötysovelluksien käyttökokemukseen. Seudulle syntyy kansainvälisesti kilpailukykyistä osaamista ja laajasti levinneitä sovelluksia sekä uutta yritystoimintaa. Hankkeessa testataan toimialan sovellusten eri ansaintamalleja sekä rahoituslähteitä, kehitetään testisovelluksia eri sidosryhmien kanssa (mm. julkinen ja yksityinen terveydenhuolto, kunnat, korkeakoulut), sovelletaan kansainvälisesti vahvojen klustereiden osaamista seudun vahvuuksiin ja luodaan uniikki ympäristö sovellusten kehittämiselle.

Osatoteuttajat: Cursor Oy, Kouvola Innovation Oy ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy.