Future Ecom

Kansainvälisellä tietojenvaihdolla uusia digitaalisia liiketoimintamalleja PK-yrityksille

Hankkeen tarkoituksena on parantaa partnerialueiden kehittämisstrategioiden ja -ohjelmien vaikuttavuutta ja tehokkuutta pk-yritysten kannustamisessa digitalisaation hyödyntämiseen. Tämä puolestaan parantaa yritysten kilpailukykyä tulevaisuudessa ja luo liiketoiminnalle uusia kasvumahdollisuuksia.

Hankkeen tavoitteena on selvittää pk-yritysten valmiustasoa digitalisaation täysimääräiseen hyödyntämiseen niiden liiketoiminnassa. Hankkeessa tutkitaan sitä, miten ja millaisia kehittämisstrategioita, -ohjelmia ja muita tukitoimenpiteitä alueelliset ja paikalliset viranomaiset ja päätöksentekijät, elinkeinoyhtiöt ja muut toimijat voivat toimeenpanna pk-yritysten tukemiseksi digitalisaation parempaan hyödyntämiseen.

Kohderyhmänä ovat alueelliset ja paikalliset viranomaiset ja päätöksentekijät, elinkeinoyhtiöt, yritykset, korkeakoulut, oppilaitokset.

 Kohderyhmälle tarjotaan kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoa partneritapaamisissa, joissa aiheina mm. innovointi, tuotekehitys, sähköinen kaupankäynti (B2B ja kansainvälisyys), teollisuus 4.0 ja tulevaisuuden valuutat.

Partnerit:

  • Coventry University Enterprises Ltd, UK (lead partner)
  • Business Development Centre North Denmark, DK
  • North Denmark Region, DK
  • Business- and Innovation-Center Lippe-Detmold GILDE, DE
  • Chamber of Magnesia, EL6. Lithuanian Innovation Centre, LT
  • NERSANT – Business Association of Santarem Region, PT
  • ERVET – Emilia-Romagna development agency, IT
  • Cursor Oy, Kotka-Hamina Regional Development Company, FI
  • Regional Council of Kymenlaakso, FI