Fiksut hankinnat Kymenlaakso (Kotkan-Haminan seutu)

Hankkeella pyritään vaikuttamaan julkisten hankintojen hankintatoiminnan kehittymiseen niin, että tarjouspyynnöt valmistellaan ja toteutetaan etenkin alueen yritykset huomioon ottaen sekä vahvistamaan alueen yritysten osaamista ja mahdollisuuksia osallistua tarjouspyyntöihin.

Hankinta-asiamies neuvoo, kouluttaa ja aktivoi yrityksiä sekä opastaa hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyen.

Päällimmäinen tulos on alueenyritysten julkisista hankinnoista muodostuvien tilausten määrän kasvu ja siitä kumpuava alueen elinvoimaisuuden, työpaikkojen ja verotulojen lisääntyminen.

Kohderyhmille tuotetut palvelut:

Hankinta-asiamies neuvoo, kouluttaa ja aktivoi yrityksiä sekä opastaa hankintayksiköitä julkisiin hankintoihin liittyen.

Keskeiset toimenpiteet:

Hankintaneuvonta, järjestelmäkoulutukset ja hankintaviestien välittäminen yrityksille. Hankintapäivän järjestäminen ja markkinavuoropuhelutilaisuuksien tukeminen kuntien ja yritysten välille.

Hankkeen hyöty kohderyhmälle:

Auttaa yrityksiä osallistumaan ja tarjoamaan julkisiin hankintailmoituksiin ja tarjouspyyntöihin. Lisäksi hankinta-asiamies tukee kuntien hankintayksiköitä avoimen vuoropuhelun synnyttämiseksi yritysten kanssa.