Erotustekniikan tutkimuskeskus - ET, Cursor Oy:n osatoteutusprojekti

Cursorin kehittämä BioA-konsepti yhdistää ravinnekierron ja teollisen symbioosin, jolla:
• Siirretään Suomi epäorgaanisten lannoitteiden käyttäjästä kestävän kehityksen mukaiseksi kiertotalouslannoitteiden hyödyntäjäksi 2020 mennessä, ensimmäisenä maailmassa.
• Puhdas metsästä tuotettu lannoite Suomen ja Euroopan pelloille.
• Suomen 1mrd lannoitemyynti voidaan muuttaa orgaaniseksi kierrätyslannoitteeksi.
• Referenssien myötä mahdollisuus monistaa konseptia globaalisti.
• Patenttisuojattu teknologia ja konsepti.
• Vastaavanlaista lannoitetta ei ole markkinoilla. Kehitetty yhteistyössä Cursor ja UPM.
• Keskeistä uutta, ravinnetyppi voidaan sitoa orgaaniseen lannoitteeseen.
• Mahdollistaa uudentyyppisen luomulannoitteen. Suomen voimalaitoksissa syntyy vuosittain merkittävät määrät puuperäistä lentotuhkaa 600.000 tonnia, jonka hyödyntämistä rajoittaa sen raskasmetallipitoisuus. Lentotuhkaa hyödynnetään jonkin verran metsälannoitteena, mutta suurin osa läjitetään edelleen kaatopaikalle. Maatalouskäytössä lentotuhkia käytetään hyvin vähän, koska lannoitelainsäädäntö rajoittaa sen hyödyntämistä lentotuhkan raskasmetallien, erityisesti kadmiumin osalta. Tuhka sisältää kasveille hyödyllisiä ravinteita, kuten fosforia ja kaliumia, sekä hivenaineita, jotka on tärkeä saada takaisin luonnonkiertoon kaatopaikkasijoittamisen sijaan.