Digiverstas

Digiverstas-hankkeen tavoitteena on perustaa Kymenlaaksoon innovaatioekosysteemi, joka edistää alueen digitalisaatiota ja start up -yrittäjyyttä.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on vahva peli- ja kyberturvallisuuskouluttaja. Hanke yhdistää nämä digitalisaation kärjet yritysten kehittämistarpeisiin opiskelijoiden projektitöillä. Hankkeen aikana syntyvä uudentyyppinen innovaatioekosysteemi hyödyntää muun muassa peliohjelmointia, kyberturvallisuutta, virtuaalista todellisuutta, 3D-mallennusteknologioita ja pelimuotoilua. Digiverstas-hanke vastaa kasvuyritysten haasteeseen löytää itselleen osaavaa työvoimaa. Digiverstas tuo yhteen nuoret osaajat ja yritykset projektimuotoisella yhteistyöllä. Ideana on, että nuoret osaajat tutustuvat potentiaalisiin työantajiin ja yritykset edistävät tulevaisuuden tekijöidensä osaamista tarvitsemaansa suuntaan. Samalla Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu saa tietoa yrityskentän nopeasta teknologiakehityksestä ja pystyy sen pohjalta kehittämään tarjoamaansa koulutusta.

Hankkeessa perustetaan Kotkassa toimivan Datariina-yrityskeskuksen toimintojen osaksi innovaatioekosyysteemi, joka tarjoaa muun muassa tilat projektityöskentelylle ja tapahtumille. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu vastaa kokonaisuudessa oppimisympäristöjen ja yrityslähtöisten projektien kehittämisestä ja toteuttamisesta. Kotkan kehitysyhtiö Cursorin tehtävänä on koordinoida yhteistyöhön kaakkoissuomalaisia kasvukykyisiä ja -haluisia yrityksiä.

Hankkeen hallinnoija on Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu.

Kohderyhmät: Yritykset

Kohderyhmille tuotetut palvelut:

Yrityksille tarjotaan mahdollisuutta hyödyntää opiskelijatiimejä digitalisaatiota edistävissä projekteissaan. Välitetään myös opinnäytetyötoimeksiantoja. Esimerkkejä toteutetuista yhteistyöprojekteista: https://www.xamk.fi/digiverstasprojektit/

Hankkeen hyöty kohderyhmälle:

Digiverstas-hanke vastaa kasvuyritysten haasteeseen löytää itselleen osaavaa työvoimaa. Digiverstas tuo yhteen nuoret osaajat ja yritykset projektimuotoisella yhteistyöllä.