BusinessMooring2

Teollisuuden kehittäessä kilpailukykyään se hakee tehokkuutta toimintansa kaikilta osa-alueilta. Euroopassa teollisuuden siirtyminen satamien yhteyteen on selkeä suuntaus. Kotkan ja Haminan satamien yhdisty-minen ja puunjalostusteollisuuden järjestelyt mahdollistavat teollisen toiminnan lisäämisen satama-alueilla ja niiden läheisyydessä. HaminaKotkan satamien sijainti Itämeren piirissä Venäjän rajan tuntumassa mahdollistaa monimuotoiselle tuotanto-toiminnalle merkittäviä etuja. Hankkeella tehdään HaminaKotkan sataman ja seudun vahvuuksia tunnetuksi sekä kansainvälisille että kotimaisille yrityksille. Hankkeen tavoitteena on kehittää satamasidonnaista liiketoimintaa siten, että se vuoteen 2020 mennessä on tarjonnut 2500 uutta työpaikkaa.