AULI – Autonomisen liikkumisen ratkaisut ja kokeilut

Toteutetaan kokeiluja autonomisen liikkumisen ratkaisuiden hyödyntämiseksi seudulla. Kehitetään uutta osaamista ja liiketoimintaa drone- ja robotiikka-teknologioiden sekä sovellusten ympärille. Vahvistetaan Kotkan-Haminan seudun profiilia uusien (logistiikan ja smart mobility) teknologioiden kehittämisympäristönä. Digitalisaation edistäminen seudullisesti (seudun elinkeinostrategian tavoite). Startup-kunta -ajattelun (Pyhtään kunnan elinkeinostrategia) konkretisoiminen. Luodaan kansallisen ja kansainvälisen tason verkostoja drone-osaamisen kehittämiseksi seudulla.

Kohderyhmät: Yritykset

Kohderyhmille tuotetut palvelut:

– Kansalinvälisen tason droneliiketoimintaverkostot – Koulutukset drone-osaamisen vahvistamiseksi kansainväliselle tasolle.

Keskeiset toimenpiteet:

Toteutetaan kokeiluja autonomisen liikkumisen ratkaisuiden hyödyntämiseksi seudulla. Kehitetään uutta osaamista ja liiketoimintaa drone- ja robotiikka-teknologioiden sekä sovellusten ympärille. Vahvistetaan Kotkan-Haminan seudun profiilia uusien (logistiikan ja smart mobility) teknologioiden kehittämisympäristönä. Digitalisaation edistäminen seudullisesti (seudun elinkeinostrategian tavoite). Startup-kunta -ajattelun (Pyhtään kunnan elinkeinostrategia) konkretisoiminen. Luodaan kansallisen ja kansainvälisen tason verkostoja drone-osaamisen kehittämiseksi seudulla.

Hankkeen hyöty kohderyhmälle:

– Drone- ja robotiikkateknologioihin sekä sovelluksiin liittyvän osaamisen vahvistuminen. – Kansainvälisen tason drone-liiketoimintaverkostot.