Arctic Archipelago - Arktinen saaristo – kasvua matkailuun itäisellä Suomenlahdella

Hankkeen tarkoituksena on saaristomatkailun liiketoiminta potentiaalin hyödyntäminen. Nostaa esiin saaristossa olevaa palvelu/tuotetarjontaa ja tukea, luoda edellytyksiä uusien tuotekonseptien toteutumiselle. Saariston luonnon ja infrastruktuurin kantokyky otetaan huomioon palveluita kehitettäessä ja matkailupotentiaalia kartoitettaessa. Saariston parempi saavutettavuus edistää sesonkien pidentämistä ja sitä kautta saaristomatkailuyritysten kannattavuutta ja vetovoimaa.

Hankkeen tavoitteena on luoda kokonaiskuva saariston palvelu/tuote kokonaisuudesta ja kohderyhmistä. Yhteistyön kehittäminen, rakentaminen yritysten ja muiden toimijoiden kesken. Kestävän kehityksen mukaisten ympärivuotisten matkapalvelujen kehittäminen. Saariston palvelujen saavutettavuuden parantaminen ja matkailuinvestoitien edistäminen.

Kohderyhmänä ovat matkailualan yritykset, kotimaiset ja kansainväliset matkanjärjestäjät, kotimaiset matkailijat ja veneilijät, kansainväliset matkailijat ja veneilijät, erityisesti luontomatkailusta kiinnostuneet matkailijat.

Kohderyhmälle tarjotaan palveluina:

  • Kasvua matkailuun, taustaselvitykset matkailutoimialan uudistumisen tueksi.
  • Kartoitetaan vene- ja vierailusatamat ja niiden tarjolla olevat palvelut ja kehittämistarpeet.
  • Tuetaan yrityksiä palveluiden tuottamisessa sekä myyntikuntoon saattamisessa. Tuotteistamisessa otetaan huomioon luonnon ekologinen kestävyys.
  • Vuoromoottoriveneliikennettä kehitetään yhteistyössä kuntien kanssa ja etsitään yhteysliikenteen rinnalle uusia tapoja lisätä saaristokohteiden saavutettavuutta ympärivuotuiseksi.
  • Tuetaan markkinointi toimenpiteissä.

Hanketta rahoitetaan osana Euroopan Unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.