Arctic Archipelago - kasvua matkailuun itäisellä Suomenlahdella, investoinnit

Investointihanke on lisäosa käynnissä olevalle React EU – EAKR -rahoitusta saavalle Arctic Archipelago – Arktinen saaristo – kasvua matkailuun itäisellä Suomenlahdella.

Hankkeen päätavoitteena on saariston palvelujen saavutettavuuden ja käytettävyyden parantaminen Arctic Archipelago -hankkeen selvitysten pohjalta, mm. digitaaliset palvelut ja yhteistyö kuntien kanssa huomioiden. Hankkeen tuloksena saariston palveluista tulee entistä saavutettavampia myös saariston asukkaille.

Hankkeella hankitaan pienvenesatamien ja saaristoliikenteen tarpeisiin ajanmukaisia ja helposti päivitettäviä opasteita ja infotauluja, jotka edesauttavat saariston ja sen palveluiden saavutettavuutta.

Kohderyhmänä ovat matkailijat ja paikalliset asukkaat sekä kansainväliset matkailijat ja saariston vakituiset asukkaat.

Hanke tarjoaa palveluna kohderyhmälle opasteiden ja infotaulujen hankintaa sisältäen myös digitaaliset infotaulut ja muut digitaaliset ratkaisut sekä niihin liittyvät ohjelmistot.

Hanketta rahoitetaan osana Euroopan Unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.