Alvar Aallon Sunila: matkailu- ja investointisuunnitelma

Hankkeen tavoitteena Alvar Aallon Sunilan matkailu- ja investointisuunnitelman tekeminen, joka palvelee pitkän tähtäimen tavoitteina uuden yritystoiminnan ja Sunilan Aalto-matkailun kehittymistä, ja tuo inves-tointeja majoituskapasiteetin laajentamiseen, uusiin aktiviteetti- ja luontomatkailupalveluihin ja kansain-välistyvään matkailuliiketoimintaan. Toimenpiteinä majoituksen konseptisuunnittelu ja potentiaalisten elämyspalvelujen konseptien luonti, kiinteistönomistajien yhteistyön organisoiminen aiesopimuksiksi, investorimateriaalin tuotanto kotimaisia ja potentiaalisia kv-kohdemarkkinoita varten, Japanin ja/tai toisen Aasian kohdemarkkinan matkailutoimi-joiden kautta investorikumppaneiden haun suunnittelu ja ensimmäiset myyntitoimenpiteet sekä laajemman kehittämishankekokonaisuuden suunnittelu työn jatkuvuuden varmistamiseksi.