30 Miles - Itäisen Suomenlahden vesistömatkailun kehittäminen Small Ports

30 Miles on Merikotka Oy;n koordinoima Itäisen Suomenlahden vesistömatkailun kansainvälinen kehityshanke, jossa ovat mukana XAMK Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Kotka, Helsingin yliopisto, Posintra Oy ja Cursor Oy Suomesta sekä Virosta 6 partneria. Cursor Oy vastaa investointien työpaketeista Klamilan, Tervasaaren, Keihässalmen ja Kotkan Kantasatama vierassatamien osalta. Aikataulu on 1.9.2015-31.8.2018.

Projektissa muodostetaan vierassatamien verkosto siten, että vierassatamia on rannikoilla noin 30 merimailin välein. Satamiin kohdistetaan perusinvestointeja, kehitetään satamien ja veneilyn turvallisuutta sekä vastuullisuutta, sekä markkinoidaan verkostoa ja sen palveluja.