Muuttujat - Muutosjoustavuutta Kymenlaakson yrityksiin

Hankkeen tavoitteena on Sunilan tehtaan hankintaketjussa toimivien yritysten liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen, työpaikkojen säilyttäminen sekä yritystoiminnan uudistaminen vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Hanke tukee Kymenlaakson yrityksiä, joita Stora Enso Oy:n suunnitelmat Sunilan sellutehtaan sulkemisesta koskevat.

Kohderyhmänä ovat Sunilan tehtaan palveluntarjoajat ja alihankkijat, välillisenä kohderyhmänä ovat myös tehtaan alihankkijoiden alihankkijat.

Palvelut yrityksille:

  1. Yritysten kartoitus ja kontaktointi: uusien liiketoimintamahdollisuuksien ja kumppanuuksien sekä rahoitusmahdollisuuksien tunnistaminen
  2. Yritysten liiketoiminnan muutostarpeet ja kehittämissuunnitelmat projektiasiantuntijan kanssa, ohjaus olemassa oleviin yritys- ja koulutuspalveluihin, mm. omistajanvaihdospalvelut, muiden hankkeiden tarjoamat kehittämistoimenpiteet, toimivien yritysten kehittämispalvelut
  3. Uudet liiketoimintaideat: arviointi ja kehittämisen tuki, ml. kehittämisrahoituksen hakemisen tuki
  4. Työvoima- ja osaamistarpeiden kartoitus ja suunnitelmat yhteistyössä oppilaitosten ja TE-palvelujen kanssa.
  5. Yhteiset tilaisuudet esim. info-tilaisuudet
  6. Tarvittaessa mahdollisuus käyttää yrityskohtaista asiantuntijapalvelua, joka on yritykselle de minimis -tukea.