Elinvoimaa Kaakkois-Suomeen matkailuyhteistyöllä

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella on paljon potentiaalisia reittejä ja niiden varrella olevia matkailutuotteita, mutta näitä ei ole paketoitu eikä yhdistetty isompiin kokonaisuuksiin, mikä hankkeen on läpileikkaavana teema.

Hankkeen tavoitteena on matkailureitistöjen ja -palvelujen sekä fyysisen että digitaalisen saavutettavuuden kehittäminen ylimaakunnallisella tasolla. Fyysistä saavutettavuutta parantavat uusien matkailureittien rakentaminen ja digitaalista saavutettavuutta alueen tunnettuuden ja matkailumielikuvien vahvistaminen sekä matkailupalveluiden vaivattomamman ostettavuuden edistäminen.

Kohderyhmänä ovat saksankielisen Euroopan kiertomatkoista kiinnostuneet matkailijat, reittejä hyödyntävä paikallinen väestö ja kotimaiset matkailijat, saksalaiset matkanjärjestäjät, pyörämatkoja järjestävät kotimaiset ja ulkomaiset tuottajat ja matkanjärjestäjät, reittien varrella olevat palveluntarjoajat.

Palveluina yrityksille hanke tarjoaa:

  • Olemassa olevien ja uusien melonta-, pyöräily ja ulkoilureittien kehittäminen
  • Uusien ylimaakunnallisten melonta-, pyöräily- ja ulkoilureittien rakentaminen Outdoor Active -alustalle
  • Ylimaakunnallisten teemallisten kulttuurireittien suunnittelu ja toteuttaminen
  • Reittien kotimaan ja kansainvälinen markkinointi Outdoor Active -alustalla
  • Reittien saattaminen digitaaliseen myyntiin

Hanketta rahoitetaan osana Euroopan Unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.