Seutusuunnittelu

Yhteistyötä maankäytön ja yhdyskuntarakenteen suunnittelussa

Kotkan-Haminan seudun kunnat – Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä – tekevät yhteistyötä myös maankäytön sekä yhdyskuntarakenteen suunnittelussa osana seutuyhteistyötä.

Työtä toteuttaa Kotkan-Haminan kaupunkiseutusuunnitteluryhmä KASSU. Ryhmässä on edustus kunkin kunnan maankäytön suunnittelusta, Kymenlaakson Liiton aluesuunnittelusta sekä Cursorista.

Cursor vastaa työn koordinnoinnista sekä linkittämisestä elinkeinojen kehittämistyöhön. Ryhmän puheenjohtajana toimii Kotkan kaupungin edustaja.

Keskeinen viime vuosien työ on ollut seudun yhteisen strategisen vaiheyleiskaavan valmistelu. Kyseisen kaavan pohjalta on valmistelu myös palvelu, joka kuvaa keskeiset seudun kohteet uusille investoinneille – palvelu julkaistaan alkuvuonna 2021.

Lue lisää strategisesta yleiskaavasta: www.khyleiskaava.fi

Kotkan-Haminan seutu on lisäksi kansallisen maankäytön, asumisen ja liikenteen asiantuntija- ja tiedonvaihtoverkosto MAL-verkoston jäsen Cursor Oy:n kautta.