Seutusuunnittelu

Yhteistyötä maankäytön ja yhdyskuntarakenteen suunnittelussa

Kotkan-Haminan seudun kunnat – Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti ja Miehikkälä – tekevät yhteistyötä myös maankäytön sekä yhdyskuntarakenteen suunnittelussa osana seutuyhteistyötä.

Työtä toteuttaa Kotkan-Haminan kaupunkiseutusuunnitteluryhmä KASSU. Ryhmässä on edustus kunkin kunnan maankäytön suunnittelusta, Kymenlaakson Liiton aluesuunnittelusta sekä Cursorista.

Cursor vastaa työn koordinnoinnista sekä linkittämisestä elinkeinojen kehittämistyöhön. Ryhmän puheenjohtajana toimii Kotkan kaupungin edustaja.

Keskeinen työ vuonna 2020 on ollut seudun yhteisen strategisen vaiheyleiskaavan valmistelu.

Lue lisää: www.khyleiskaava.fi