30 Miles RusFin

Hankkeen päätavoitteena on kehittää Kaakkois-Suomen ja Venäjän rajanvälistäveneilymatkailua sekä kehittää houkutteleva purjehdusreitti Itäisellä Suomenlahdella.

Projekti perustuu aikaisemman Viron ja Suomen välisen 30MILES -projektin tuloksiin ja laajentaa purjehdusreittiä Suomesta ja Virosta Venäjälle. Projektiin kuuluu mm. piensatamapalvelujen ja turvallisuuden kehittämistä, veneilymatkailun edistämistä ja erilaisten tutkimusten toteuttamista. Hankkeen avulla analysoidaan eroja satamapalveluverkostoissa Suomen ja Venäjän välillä ja luodaan samanlainen kategorisointisysteemi saadakseen satamapalveluja hyvin esille kansainvälisille veneilijöille. Hankkeessa parannetaan satamainfraa kahdessa eri kohteessa ja markkinoidaan seutua veneilydestinaationa Suomessa ja Venäjällä. Hankkeen avulla parannetaan satamien turvallisuutta ja tiedon saavutettavuutta sekä edistetään rajanvälistä yhteistyötä palvelusatamien toimijoiden ja sidosryhmien kesken ja houkutellaan/tehdään yhteistyötä veneilytapahtumien kanssa. Hankkeella luodaan edellytyksillä uusille investoinnille kehittämällä satamaliiketoimintamallia.

Hankkeen kohderyhmänä ovat veneilijät, yrittäjät, matkailijat, media ja paikalliset sidosryhmät.

Palvelut:

  1. Satamainfran parantaminen
  2. Satamaluokittelun yhtenäistäminen
  3. Vierassatamamallin kehittäminen
  4. Verkoston kehittäminen
  5. Veneilydestinaation markkinointi