Kotkan-Haminan seudun delegaatio tutustui akkuteollisuuteen Kiinassa

Akkuteollisuudesta on kehittymässä keskeinen taloudellisen kasvun moottori Kotkan-Haminan seudulle ja laajemminkin Kaakkois-Suomeen. Yhtenä askeleena käynnissä olevien hankkeiden kotiuttamiseksi delegaatio oli 1.3.-9.3.24 tutustumassa akkuteollisuuteen Kiinassa.

Matkan tavoitteena oli tutustua akkuteollisuuden arvoketjun eri osien toimintaan ja työvoiman osaamistarpeeseen. Erittäin tärkeää oli myös osoittaa alueemme sitoutumista hankkeisiin ja luottamusta toimijoihin, sekä yhtiötasolla että henkilökohtaisella tasolla.

Vierailuilla yhtiöissä saatiin vahvistus Suomessa esillä olleisiin työllisyysvaikutuksiin. Koulutusorganisaatioiden ymmärrys tarvittavan henkilöstön osaamisvaatimuksista syveni, ja vaikuttaa siltä, että Suomen koulutusjärjestelmä pystyy hyvin näihin vastaamaan.

Myös oheispalveluiden, kuten prosessiohjauksen, kunnossapidon ja laadunvalvonnan tärkeyteen sekä osaamistarpeeseen täytyy kiinnittää huomiota.

Matkan aikana varmistui, että olemme tekemisissä akkuteollisuuden maailman johtavien teknologiatoimijoiden kanssa. Yksi huomio tuotantoprosesseista oli niiden korkea teknologian ja automaation taso.

Toiminta on globaalia ja akkuteollisuudessa toimiville yrityksille etabloituminen Eurooppaan on selvästi strateginen askel, kuten myös EU:lle. Keskusteluissa kävi ilmi, että Suomen maine investointiystävällisenä maana on kärsinyt viime vuosien lupaprosesseihin liittyvien ongelmien takia. Samalla arvostetaan mm. osaamista sekä logistiikkaan liittyviä mahdollisuuksia. Kustannustasoa verrattuna kilpailijamaihin pidettiin haasteellisena.

Matkan aikana tapasimme yhtiöiden korkeaa johtoa, mikä osoittaa heidän arvostaneen vierailuamme. Delegaation jäsenet loivat yhteydet yhtiöiden vastuuhenkilöihin dialogin jatkamiseksi. Saatujen signaalien perusteella alueemme hankkeet etenevät konkreettisella tasolla. Kilpailu investoinnista on kovaa, ja määrätietoinen työ hankkeiden kotiuttamiseksi jatkuu monella rintamalla. Kotkan-Haminan seudulla on keskeinen rooli Suomen akkuklusterin rakentamisessa.

delegaatio Kiinassa

Delegaatioon osallistui edustajia Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö Cursorista, Kotkan ja Haminan kaupunkien organisaatioista, Suomen Malmijalostus Oy:stä, CNGR Finland Oy:stä, LUT-yliopistosta, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk:sta ja Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Ekamista.