Kotkan-Haminan seutufoorumi kokosi päättäjiä ja elinkeinoelämän edustajia yhteen

Kotkan-Haminan seutufoorumi kokosi päättäjiä ja elinkeinoelämän edustajia yhteen kuulemaan puheenvuoroja alueellisen yhteistyön ja uusien toimialojen tuomista mahdollisuuksista sekä keskustelemaan seudun tulevaisuuden näkymistä.

Yhteistyön mahdollisuuksia tarkastelivat puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra, Loviisan kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom ja Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Satu Sikanen mm. rajaturvallisuuden, investointien edistämisen ja edunvalvonnan näkökulmasta. Elinkeinoelämän näkymiä ja vahvuuksia valotti alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen. Tulevaisuuden mahdollisuuksista esiin nostettiin erityisesti akkuklusteri ja elokuvatuotannot, joiden aluetaloudellisia vaikutuksia esittelivät johtaja Timo Strengell ja tuottaja Marko Röhr.

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Jukka Kopra ennakoi Ukrainan sodan ja Venäjän hybridivaikuttamisen jatkuvan vielä pitkään. Suomessa kuitenkin turvallisuusriskit on tunnistettu, ja niihin on osattu myös varautua ajoissa. Kopran toiveena on, että EU ottaisi kollektiivisen vastuun ulkorajan rahoituksesta, niin ettei Suomi yksin joutuisi rahoittamaan rajaturvallisuuden parannuksia.

Etelä-Karjalan maakuntajohtaja Satu Sikanen nosti Kaakkois-Suomen mahdollisuuksiksi invest in -toiminnan, kasvuhaluisen ja vahvemman yrittäjyyskulttuurin rakentamisen, matkailun kehittämistyön, uudet kansainväliset yhteydet sekä kokonaisturvallisuuteen liittyvän liiketoiminnan. Hän myös korosti yhteisen kaakkoissuomalaisen edunvalvonnan merkitystä, jotta esimerkiksi EU:n alue- ja rakennerahoituksessa tunnistettaisiin Kaakkois-Suomen erityistarpeet jatkossa paremmin.

Loviisan kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom kehotti unohtamaan alueiden tai maakuntien välisen kilpailun ja tekemään yhtenä joukkueena työtä investointien edistämisessä ja osaavan työvoiman saatavuuden varmistamisessa. ”Kauppa, vienti, sähkö ja logistiikka eivät tunne aluerajoja”. Myös työssäkäyntialue on Kotkan-Haminan ja Loviisan seudulla yhteinen, esimerkiksi Loviisan ydinvoimalan työntekijöistä 43% tulee Kymenlaaksosta.

Alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen tarkasteli Kotkan-Haminan seutua koko Suomen rakentajana ja totesi työpaikkojen määrän kasvaneen ja työttömyyden selkeästi vähentyneen Kymenlaaksossa. Alueen tulevaisuuden näkymät eivät siis ole synkät teollisuuden rakennemuutoksesta huolimatta. ”Työllisyyspolitiikka on ollut 10 vuoden ajan enemmän sosiaalipolitiikkaa kuin työvoimapolitiikkaa”, totesi alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen ja kehotti tutkimaan tekoälyn mahdollisuuksia työvoiman kohtaantohaasteiden taklaamiseksi ja laatimaan työttömille työnhakijoille räätälöityjä, nopeita koulutuspolkuja tulevaisuuden työvoimatarpeisiin vastaamiseksi. Samalla on myös huolehdittava, että erityisesti korkeakoulutetut osaajat saadaan pidettyä alueella.

Osaavaa työvoimaa tarvitaan lähivuosina erityisesti seudulle rakentuvan akkuklusterin tarpeisiin. Akkuklusterin tehdashankkeet tuovat seudulle jo rakennusvaiheessa satoja ja toimintavaiheessa tuhansia uusia työpaikkoja. Osaavan työvoiman saatavuus onkin tulevina vuosina Kotkan-Haminan suurimpia haasteita, ja työvoimatarpeita on ennakoitava jo nyt, ennen rakennusvaiheen alkua.

Osaavan työvoiman houkuttelu seudulle on työsarka, jossa alueen imago on yksi keskeisiä tekijöitä. Elämisen laatu, pääkaupunkiseutuun verrattuna edulliset elinkustannukset ja lähellä oleva luonto ovat vetovoimatekijöitä. Luonnosta ja alueen tarinoista riittäisi ammennettavaa myös elokuva- ja tv-tuotannoille, joista erityisesti draamasarjojen suosio on kasvussa maailmalla. Kaakon elokuvakomission pitkäjänteinen työ ja hyvä tuotantokannustin sekä aiemmista tuotannoista alueelle syntynyt erikoisosaaminen on tuonut seudulle yhä uusia tv- ja elokuvatuotantoja, laajaa näkyvyyttä ja yrityksille uutta liiketoimintaa.

Kuultuja puheenvuoroja kommentoivat Kotkan nuorisovaltuuston edustajat Tia Räihä ja Elli Liljeqvist, jotka toivoivat mm. uusia, joustavia oppimispolkuja, oppisopimuskoulutusta nuorille, jotta mahdollisimman moni nuori jäisi seudulle. Sotauutisten keskellä olisi hyvä tarjota nuorille maanpuolustustietoutta ja puolueetonta tietoa maailman kriiseistä. Arjen turvallisuutta lisäisivät kouluissa myös koulupoliisit, jotka puuttuisivat varhaisessa vaiheessa koulukiusaamiseen.

Seutufoorumin päättäneessä paneelikeskustelussa todettiin Kotkan-Haminan seudun olevan mahdollisuuksien seutu, joka jatkossakin tarjoaa rakennusaineita koko Suomen ja Euroopan tulevaisuudelle. Cursor Oy:n toimitusjohtaja David Lindström kiitti hyvää alueellista ja ylialueellista yhteistyötä ratkaisujen tarjoamisessa työvoiman saatavuuden, alueen vetovoiman, turvallisuuden ja edunvalvonnan onnistumisen varmistamiseksi.

Teksti: Marjo Luomi
Kuva: Heli Toikka