Cursor mukana Interreg BSR:n rahoittamassa CCI4Change-energiasiirtymähankkeessa

Cursor on hankepartnerina uudessa Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta rahoitetussa hankkeessa “CCI4Change: Asukkaiden energiankulutuskäyttäytymisen muutoksen edistäminen Itämeren alueen kaupungeissa ja kunnissa”.

Miten voimme vastata käyttäytymisen muutostarpeeseen, jota tarvitaan energiankulutuksen vähentämiseksi? Tätä muutosta on haasteellista viedä eteenpäin sekä ymmärtää. Hankkeen toimijat uskovat, että juuri tässä taide / kulttuuri / luovat keinot ovat välttämättömiä ja voivat auttaa julkisia toimijoita sekä yhteisöjä löytämään uusia tapoja lähestyä energiankulutustottumuksia, jotka edistävät kestävää ja yhteistyössä rakennettua tulevaisuutta.

CCI4Change-hanke pyrkii vahvistamaan ja rakentamaan julkisten toimijoiden, kuten kaupunkien ja kuntien, sekä kulttuurin ja luovien alojen ammattilaisten välistä molempia tahoja hyödyttävää yhteistyötä. Julkisen sektorin toimijat saavat käyttöönsä mielikuvitusrikkaita ideoita, joilla mahdollistetaan asukkaiden osallistuminen ja yhteiskehittäminen liittyen kestävän kehityksen aloitteisiin ja toimenpiteisiin. Luovien alojen ammattilaiset löytävät uusia yhteistyömahdollisuuksia, uusia tapoja ammattitaitonsa hyödyntämiseen kestävien ratkaisujen luomisessa sekä uusia väyliä itseilmaisuun ja toimeentuloon. Asukkaiden osallistuminen ja sitoutuminen ovat avainasemassa, kun halutaan löytää uusia ratkaisuja käyttäytymisen muutokseen energiankulutuksen vähentämiseksi.

CCI4Change-hankkeessa pilotoidaan uusia yhteistyömalleja luovien alojen ammattilaisten ja julkisen sektorin toimijoiden kesken tavoitteena muuttaa asukkaiden energiankulutuskäyttäytymistä. Pilotit toteutetaan Jurmalassa, Skånessa ja Kotkassa vuonna 2024. Piloteista saadun kokemuksen pohjalta hankkeessa kehitetään käytännön työkalut, jotka on räätälöity tukemaan julkisen sektorin toimijoiden ja luovien alojen ammattilaisten yhteistyötä. Tämä työkalusarja tarjoaa testattuja menetelmiä, inspiroivia strategioita ja käytännön tukea esim. kaupungeille työskentelyyn monimutkaisten yhteiskunnallisten haasteiden kanssa yhdessä paikallisten taiteen, kulttuurin ja luovien alojen ammattilaisten kanssa. Hanke tuottaa lisäksi kolme konkreettista esimerkkitapausta uusista yhteistyömuodoista, joissa keskitytään energiankulutuskäyttäytymisen muutokseen. Esimerkkien kautta tuodaan esiin tällaisten uudenlaisten kumppanuuksien valtava potentiaali sekä osoitetaan, kuinka niillä voidaan edistää kestävän kehityksen tavoitteita ja eri alojen innovointia.

Uskon, että kulttuuri- ja luovan sektorin taidot, näkemykset ja kyvyt ovat avainasemassa siirtymisessä kohti kestävää kehitystä. Tämä hanke on kipeästi kaivattu käytännön tilaisuus julkisten toimijoiden ja luovan sektorin uusille yhteistyömuodoille, joilla saavutetaan yhteinen tavoite asukkaiden kanssa”, sanoo Krista Petäjäjärvi vt. johtaja Northern Dimension Partnership on Culture.

Teemme hankkeessa yhteistyötä muiden kumppaneiden kanssa: Northern Dimension Partnership on Culture (päätoteuttaja, sihteeristö Latviassa); Jurmalan kuntahallinto (Latvia); Kotkan kaupunki (Suomi); Skåne (Ruotsi); Cursor Oy: Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiö (Suomi); Föreningen Stapelbädden/STPLN (Ruotsi) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy (Xamk) (Suomi). Yhteistyökumppaneina ovat mukana myös Riian kunnallinen virasto ”Riga Energy Agency” (Latvia) ja Itämeren maiden neuvosto (CBSS) (sihteeristö Ruotsissa).

Hanke toteutetaan elokuusta 2023 heinäkuuhun 2025. CCI4Change-hankkeen kokonaisbudjetti on 470 000 euroa, josta 80 % eli 380 000 euroa tulee Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta ja loput 20 % hankekumppaneilta.

Lue lisää: https://interreg-baltic.eu/project/cci4change/