Cursorin henkilöstöjohtaja Carina Pulkkinen vastaa henkilöstön hyvinvoinnista

Henkilöstöjohtaja Carina Pulkkisen työpöydällä on kaikki Cursorin henkilöstöasiat; henkilöstöjohtaminen, työhyvinvointiin liittyvät tehtävät, yt-toimikunta, Cursorin johtoryhmätyöskentelyyn osallistuminen, henkilöstön palkitseminen, työsuojeluasiat, rekrytointi ja uusien työntekijöiden perehdyttämiseen liittyvät asiat. Vaikka lista on pitkä, Carina on kiitollinen siitä, että hän saa työskennellä ammattilaisten kanssa. Hän on ollut talossa jo vuodesta 2000, ensin yrityspalvelusihteerin sijaisuutta tekemässä ja sen jälkeen johdon sihteerin tehtävissä. Hiljalleen henkilöstöasiat hiipivät Carinan pöydälle.

Työssäni ehdottomasti parasta ovat ihmiset. Olen mukana työntekijöidemme arjessa ja olen toimistolla henkilökunnan saatavilla. Omassa työssäni erityisen tärkeä apu on palkanlaskijamme, Carina sanoo.

Cursorilla henkilökunta viihtyy työssään. Siitä kertoo henkilöstölle tehtävä työtyytyväisyyskysely, johon vastasi tänä vuonna täydet sata prosenttia – eli jokainen työntekijä.

Mittaamme työtyytyväisyyttä eNPS-mittarin avulla, jonka kertoo työntekijöiden sitoutumisesta ja uskollisuudesta. Kyselyssä 80 prosenttia henkilöstöstämme suosittelisi Cursoria työpaikaksi tuttavalleen.

Pitkät työurat Cursorilla ovat yleisiä, sillä työtehtäviä on mahdollisuus muokata ja työssä on mahdollista edetä. Myös rekryprosesseihin on kiinnitetty huomiota.

Meillä on rekrytoinneissa mukana melkein aina ulkopuolinen kumppani, jotta rekryt ovat tasapuolisia ja vastuullisia.

Cursorin henkilöstön työssä kehittymistä ja hyvinvointia tuetaan eri tavoin

Cursorilla on tehty viime vuosina paljon töitä työhyvinvoinnin eteen. Carinan mukaan erityisesti korona-aika ja vaikeiden yt-neuvotteluiden jälkeiset vuodet hitsasivat työntekijöitä yhteen.

Kun korona tuli, jokainen cursorilainen tarttui puhelimeen ja alkoi soitella alueen yrityksille, kysyäkseen miten yrityksellä menee ja kuinka voimme auttaa.

Cursorin henkilöstön työhyvinvoinnin salaisuutena on muutama muukin asia: hybridityö, joka mahdollistaa työn ja vapaa-ajan yhdistämisen, henkilöstön kouluttautumisen tukeminen sekä nollatoleranssi huonossa käytöksessä. Myös liikunta- ja kulttuuriedut ovat käytössä.

Meillä on ollut henkilöstön osaamisen ylläpitäminen painopisteenä pari vuotta. Kehotamme henkilöstä kehittämään omaa ammattitaitoa ja tuemme koulutustarpeita.

Carina on kiitollinen tämänhetkisestä hyvästä tilanteesta ja korkeasta työtyytyväisyydestä. Hänen mukaansa henkilöstön hyvinvointiin työssä vaikuttaa myös työn merkityksellisyys ja asiakkailta saatu hyvä palaute.

Saan tehdä paljon kehittämistyötä ja parantaa tilannetta entisestään. Henkilökunnaltamme odotetaan nyt paljon, kun alueella tapahtuu. Alueellisen kehittämisyhtiön pitää tuoda alueetta uutta ja se asettaa henkilöstöllemme painetta. Kaikki tekevät työtään niin intohimolla, että välillä minun täytyy olla se, joka muistuttaa, että vapaatakin täytyy pitää.

Teksti ja kuva: Sini Immonen, Sini.zen Oy