Idea Kymi -kilpailuun tuli 76 ehdotusta

Torstaina 15.marraskuuta päättyneeseen IdeaKymi-kilpailuun tuli yhteensä 79 ehdotusta neljään eri sarjaan.

Kymen Innovaatioyhdistyksen yhdessä Kymenlaakson Innovaatioverkoston kanssa järjestämään Ideakymi 2023 -kilpailuun tuli määräaikaan mennessä yhteensä 80 ehdotusta keksintö-, liikeideat- kierrätys ja ideat-sarjoihin. Kilpailun järjestävän Kymen Innovaatioyhdistyksen puheenjohtaja Markku Merovuo on tyytyväinen ehdotusten määrään ja niiden jakautumiseen tällä kertaa enemmän kaupallisuuteen tähtääviin innovaatioihin yleisideoiden sijasta.

Eniten ehdotuksia tuli liikeideat -sarjaan, yhteensä 29 ehdotusta. Keksinnöt -sarja keräsi 24 ehdotusta, kierrätys -sarja 11 ja kahteen ideat-sarjaan saatiin yhteensä 15 ehdotusta. Edellisellä kerralla vuosina 2020-2021 järjestetty IdeaKymi -kilpailu keräsi yhteensä 94 ehdotusta.

Kilpailuprosessi jatkuu Innovaatioverkoston jäsenorganisaatioiden edustajista kootun arviointiraadin toimesta. Se saanee työnsä valmiiksi vuodenvaihteeseen mennessä, jolloin on selvillä parhaat ja palkittavat ehdotukset.

IdeaKymi 2023 päättyy tammi-helmikuun vaihteessa 2024 järjestettävään Innovaatiosymposiumiin, jossa jaetaan kilpailun palkinnot ja muut huomionosoitukset.

IdeaKymi rahoitetaan osana Kymenlaakson Liiton AKKE-projektia ”Ideakymi-kilpailu ja sen konseptointi Ideajalostamoon”, jota hallinnoi Kymen Innovaatioyhdistys Kymenlaakson Innovaatioverkoston puolesta. Projektirahoitus kattaa myös vuonna 2025 järjestettävän kolmannen IdeaKymin kustannuksia.

Kilpailun palkinnot rahoitetaan verkoston jäsenten, Yksinyrittäjäinsäätiön ja Kymenlaakson Osuuspankin toimesta. Kymenlaakson Innovaatioverkosto on 13 organisaation verkosto ja hyvä esimerkki julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoiminnasta.

Kilpailun markkinointiviestinnästä ja kilpailu-ehdotusten käsittelystä vastaa tällä kertaa Kehitysyhtiö Cursor Oy.

Kymenlaakson Innovaatioverkosto kiittää kaikkia ehdotuksen lähettäjiä. Kilpailuprosessiin ja muuhun maakunnan Innovaatiotoimintaan liittyvää informaatiota voi seurata Kymen Innovaatioyhdistyksen www.kymeninno.fi ja Cursorin sivuilta www.cursor.fi/ideakymi.