Käytetty jäteöljy puhdistuu Haminassa uusiokäyttöön

Kiertotalous on toisen kerran järjestettävän maakunnallisen IdeaKymi-kilpailun pääteema. Siksi oli luontevaa pitää Kymen Innovaatioyhdistyksen kokous Haminassa 6.9 Kymenlaakson yhdessä innovatiivisimmista kiertotalousyrityksessä Kymenlaaksossa.

STR Tecoil Oy:n jalostamolla – monen turvapuomin takana Haminan satama-alueella – uudelleen jalostetaan käytettyjä voiteluöljyjä perusöljyksi, Se myydään edelleen voiteluaineteollisuudelle. Prosessin sivutuotteina syntyy kaasuöljyä ja bitumia. Tuotteet ovat laajasti tunnettuja, ja niiden kysyntä on lisääntynyt uusiutuviin tuotteisiin kohdistuvan kiinnostuksen kasvun myötä. Yhtiön liiketoimintamalli on ekologisesti kestävä ja se käyttää tuotantolaitoksessaan valmistettua vihreää vetyä. Öljyä voidaan kierrättää rajattomasti, joten kyseessä on kestävän kehityksen yritys. Jalostusprosessia on kehitetty voimakkaasti viimeisten vuosien aikana ja yhtiö kannustaakin työntekijöitä tekemään aloitteita ja innovaatioita erillisen kehittämisohjelman avulla.

Tehtaanjohtaja Mika Pöyry kertoi ennen kokousta pitämässään alustuksessaan, että yhtiö vannoo vihreän teknologian nimeen. Hänen mukaansa onkin vaikea keksiä vihreämpää tuotetta kuin käytetystä voiteluöljystä regeneroitu uusi perusöljy, sillä käytettyä voiteluöljyä voidaan puhdistaa ja kierrättää loputtomasti.

Yhtiöllä on oma keruuliiketoiminta, joka kerää käytettyjä voiteluöljyjä Suomesta. Suomen keruu kattaakin noin kolmanneksen jalostamon tarvitsemasta raaka-ainemäärästä. Valtaosa raaka-aineesta tuodaan Euroopasta pääasiassa laivakuljetuksilla ja osa säiliöautoilla. Jalostamo pystyy käsittelemään käytettyjä voiteluöljyjä noin 60 000 tonnia vuodessa. Suomesta saadaan kerättyä Haminan jalostamolle uudelleen jalostettavaksi vajaa puolet kaikista maassa myydyistä voiteluaineista.

Unelmana suljettu kierto

Mika Pöyry (kuvassa esittelemässä puhdistettua voiteluöljyä) kertoi, että yhtiön tavoitteena on, että kaikki käytetty voiteluöljy kaikista koneista saataisiin talteen Haminan jalostamolle uudelleen jalostettavaksi. Ja että yksikään pisara jäteöljyä ei joutuisi polttoon ympäristöä saastuttamaan.

Yhtiön liikevaihto oli viime vuonna 54 milj. euroa ja vuosittainen tuotantokapasiteetti noin 60 000 tonnia käytettyä voiteluöljyä vuodessa. Vakituista henkilökuntaa yhtiössä on 61 henkeä. Tämän lisäksi yhtiö työllistää satoja henkilöitä alihankkijoina, urakoitsijoina ja kuljettajina vuosittain. Tuotteet toimitetaan asiakkaille säiliökontti- ja säiliöautokuljetuksina, joten raskasta liikennettä on jalostamolla paljon. Autojen ja konttien lastauksia tehdään ruuhkaviikkoina noin puolensataa.

Yhtiö kannustaa auton omistajia öljyn uusiokäyttöön. Siksi kaikki vähintään 800 litran voiteluöljytuotteet yhtiö noutaa huoltoasemilta, korjaamoilta ja muilta asiakkailta veloituksetta. Siitä onkin muodostumassa eräänlainen brändi yhtiön vihreälle toiminnalle: Jokaisen autoilijan on mahdollista tehdä vaivaton ympäristöteko, kun jäteöljy palautuu takaisin Haminan tehtaalle regeneroitavaksi. Regenerointi tuottaa noin 12 kertaa vähemmän CO₂-päästöjä kuin voiteluöljyn valmistaminen raakaöljystä.

Teksti ja kuvat: Markku Saari