Loviisalaisten yritysten rohkeus kasvoi yhteisen kasvuohjelman myötä

Yritysten kasvua voi tapahtua monella tapaa – pääasia, että siihen löytyy rohkeutta. Ei ole kuitenkaan aina itsestään selvää, että rohkeutta löytyy omasta takaa, vaan toisinaan siihen tarvitaan vähän apua ja tukitoimia. Tähän tarpeeseen kehitettiin Cursorin ja loviisalaisten yrittäjien kanssa yhteistyössä Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Rohkeus kasvaa – kokeiluilla kasvua Loviisaan -hanke.

Hanke tarjosi paitsi konkreettista apua yrityksille, myös inspiroivia luentoja ja ryhmätapaamisia hankkeeseen osallistuville yrityksille. Kaikille loviisalaisille yrittäjille tarjottiin myös avoimia tapahtumia, kuten hyvinvointi-iltoja ja valmennusta myyntiin ja asiakaspalveluun Loviisan Asuntomessuja silmällä pitäen. Hankkeen tavoitteena oli rakentaa ja pilotoida uudenlainen kasvuohjelma, jolla edistetään yritysten nopeaa kykyä sopeutua muuttuvaan toimintaympäristöön, tuetaan yritysten liiketoiminnan uudistumista ja ohjataan kasvu-uralle. Hankkeen yritysasiantuntija Sami Moisio on tyytyväinen, sillä konkreettisia tuloksia tuli useammalle mukana olleelle yrittäjälle.

Yksi yrittäjistä teki yrityskaupat, yksi kasvoi todella paljon ja moni sai uusia ideoita liiketoimintaansa. Kaksivuotisen hankkeemme aikana jokaisessa yrityksessä tehtiin jotakin – isoja tai pieniä muutoksia. Se oli aika hieno homma, Sami kertoo.

Cursorin yritysasiantuntija Sami Moisio

Hankkeella haluttiin myös tukea Loviisan seudun yritysten liiketoimintaa ja sen kehittämistä sekä lisätä yritysten osaamista. Käytännössä tämä tarkoitti valmennuksia kasvuohjelmaan osallistuneille yrityksille sekä yritysasianasiantuntijan lähituen ja yrityskohtaisen asiatuntijapalvelun. Myös yritysten keskinäiselle verkostoitumiselle annettiin tilaa.

He-Wi Oy kehitti sisäisiä prosessejaan ja uudisti verkkosivut

Mukana oli hankkeen alussa noin kaksikymmentä yrittäjää, joista pari jäi matkan varrella pois. Yksi osallistujista oli Janine Henriksson, loviisalaisen He-Wi Oy:n toimitusjohtaja ja yrittäjä. He-Wi on jo toisessa sukupolvessa kulkeva, nosturi- ja kuljetuspalveluihin sekä merirakentamiseen erikoistunut yritys. Janine miehensä kanssa on vastannut yrityksen toiminnasta vuodesta 2004 asti.

Janine oli alusta alkaen innoissaan loviisalaiselle yrityksille suunnatusta kasvuohjelmasta ja sen mahdollisuuksista. Hän oli myös mukana ideoimassa hanketta Loviisan Yrittäjien puheenjohtajan ominaisuudessa.

Loviisan kaupungin ja Cursorin yhteistyön myötä tuli uusia mahdollisuuksia yrittäjien kouluttamiseen. Meillä Loviisassa on kasvuhaluisia yrityksiä, mutta ne ovat välillä piilossa. Alueellamme tarvittiin apua ja tukea kasvamiseen, Janine muistelee.

He-Wi Oy hyödynsi kasvuohjelmaa kehittämällä sisäisiä prosessejaan ja näkyvyyttään. Hankkeessa tarjotun asiantuntijapalvelun myötä he tutustuivat erilaisiin toiminnanohjausjärjestelmiin sekä ottivat askeleita sisäisten prosessien viemiseksi digitaaliseen muotoon. Lisäksi yritys aloitti yrityksen verkkosivujen uudistuksen.

Hankkeen nimi, Rohkeus kasvaa, on erinomainen, sillä se vaatii nimenomaan rohkeutta tehdä muutoksia. Ajatuksemme toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta on edelleen ajankohtainen, mutta otimme muutaman stepin taaksepäin ja kehitämme asiaa nyt pala kerrallaan. Meillä tehdään vielä monia asioita manuaalisesti, mutta muutamme asioita digitaaliseen muotoon pienempinä osina ja tutkimme vielä lisää eri toiminnanohjausjärjestelmiä, Janine kertoo.

Janinen mukaan heidän yrityksensä rohkeus kasvaa kasvoi.

Hanke toteutettiin sellaisena aikana, kun maailmaa runteli pandemia ja Ukrainan sota. Hankkeen ansiosta He-Wi katsoi tulevaisuuteen paljon positiivisempana kuin mitä ilman hanketta. Meillä kasvoi myös rohkeus viedä eteenpäin sisäisiä prosesseja. Eräs toinenkin yrittäjä on vielä jälkikäteenkin kiitellyt, miten hyvä oli, että houkuttelin hänet mukaan hankkeeseen. Myös hän sai todella konkreettisia apuja omien palveluidensa myyntiin ja markkinointiin, Janine iloitsee.

Lisääntynyt rohkeus loi uusia kumppanuuksia, kokeiluja ja rohkeita tekoja

Hankkeen aikana luotiin myös uutta yhteistyötä eri yritysten välille. Yhteiset luennot ja muut tapaamiset antoivat rohkeuden lisäksi mahdollisuuden verkostoitumiseen. Kun yritysten prosesseja läheltä seuranneelta Samilta kysyy hankkeen aikana tehdyintä rohkeinta tekoa, on vastaus selvä.

Yksi yritys kävi läpi melkein kaikki yrityksen elinkaaren vaiheet. He tekivät liiketoimintakaupan ja kasvoivat. Kaikki ei kuitenkaan mennyt lopulta ihan suunnitellusti, mutta ison harppauksen ottaminen liiketoiminnassa oli todella rohkeaa, Sami kehuu.

Siitä yritysten kasvamisessa on kyse – rohkeudesta ottaa askelia eteenpäin.

Hanke rahoitettiin REACT-EU-rahoituksesta osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.