Suomen Malmijalostus ja Beijing Easpring perustavat yhteisyrityksen edistämään Kotkan CAM-tehdashanketta

Suomen Malmijalostus Oy ja Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd. ovat sopineet perustavansa vuoden 2023 loppuun mennessä yhteisyrityksen, josta Beijing Easpring Material Technology omistaa 70 prosenttia ja Suomen Malmijalostus 30 prosenttia. Kotkan Keltakalliolle sijoittuvan tehtaan ensivaiheen investoinnin suuruus on noin 770 miljoonaa euroa ja suunniteltu tuotanto kattaa yli 750 000 täyssähköauton katodimateriaalitarpeen vuosittain. Tehtaan tuotantokapasiteettia on mahdollista laajentaa tulevaisuudessa. Tehdas tulee työllistämään noin 360 henkilöä (htv) sekä edistää alueen taloutta monilla toimialoilla jo rakentamisvaiheessa suorien vaikutusten sekä tuotannon ja kulutuksen kerrannaisvaikutusten myötä.

Akkuteollisuudesta uusi suunta Kotkan-Haminan seudulle

Pitkäjänteinen työ akkutoimialan etabloitumiseksi Kotkan-Haminan seudulle alkoi Cursorin johdolla jo vuonna 2017, ja ensikontakti Beijing Easpring Material Technologyyn on luotu jo vuonna 2019. Tavoitteena on, että alueella toimii vuonna 2027 kansainvälinen akkutoimialan teollinen keskittymä, jossa kehitetään aktiivisesti osaamista ja uusia tuotteita globaaleille markkinoille.

Olemme siirtymässä perinteisestä ja pitkään hyvinvointia kasvattaneesta teollisuudesta uuteen suuntaan. Vaikka haluamme pitää kiinni myös entisistä tukijaloistamme, niin on selvää, että tulevaisuuden teollisuusosaamisen kehittäminen ja siihen liittyvien jopa tuhansien työpaikkojen synnyttäminen ovat erittäin tervetulleita ei pelkästään alueellemme vaan koko valtakuntaan. Puhtaan siirtymän ja siihen liittyvien panostusten kautta voimme vahvistaa merkittävällä tavalla elinvoimaamme uusilla tukijaloilla. Näiden investointien kautta voimme auttaa niin Suomen kansantaloutta kuin kaupunkimme sekä itäisen Suomen ja muiden lähialueidemme tulevaisuuden näkymiä. Nyt toimijoiden yhdessä perustettavaksi tuleva yhtiö tulee olemaan suomalainen ja se tuo ensiarvoisen edun talouden kasvunäkymiin kaupunkimme lisäksi myös laajemmin koko valtakuntaa ajatellen”, toteaa Kotkan kaupunginjohtaja Esa Sirviö.

On erittäin rohkaisevaa nähdä, että määrätietoinen työmme elinkeinoelämän kehittämiseksi tuottaa tulosta. Uusien teollisuusalojen kehittäminen ja tuhansien työpaikkojen luominen on hyvinkin realistista. Akkuteollisuuteen kuuluva CAM-tehdas on merkittäviä askel ja kun pelaamme korttimme oikein, akkuarvoketjusta on kehittymässä keskeinen osa seutumme valoisaa tulevaisuutta. Ja siten vahvistamme myös rooliamme koko Suomen elinkeinoelämässä”, sanoo Cursorin toimitusjohtaja David Lindström ja kiittää lämpimästi kaikkia tämän askeleen mahdollistaneita toimijoita.

Kotkan CAM-tehdashanke siirtyy seuraavaksi tarkempaan hankesuunnitteluun sekä luvitusvaiheeseen, jossa yhteisyritys valmistautuu jättämään mm. tehtaan rakennus- ja ympäristölupahakemukset. Valmistelevat työt Keltakallion teollisuusalueella aloitettiin jo vuoden 2021 lopussa, ja tontin tasaukseen ja valmisteluun liittyvät työt jatkuvat kesällä 2023.

Suomen Malmijalostus Oy:n tiedote samasta aiheesta

Lisätietoja

Esa Sirviö, kaupunginjohtaja, Kotkan kaupunki
Puh. 040 097 5211
esa.sirvio@kotka.fi

David Lindström. toimitusjohtaja, Cursor Oy
Puh. 040 190 2501
david.lindstrom@cursor.fi