Uusia palveluja yrityksille

Kansainvälisyysosaamisen ja kestävän matkailun valmennuksia matkailuyrityksille, parannettuja digipalveluja mikro- ja pk-yrityksille, apuja hiilijalanjäljen määrittelyyn, uusia polkuja omistajanvaihdoksiin.  Cursor Oy:n palvelut täydentyvät vuoden 2023 aikana useilla uusilla palveluilla. Samalla vahvistamme alueellista yhteistyötä niin Kouvolan seudun kuin Etelä-Karjalan toimijoidenkin kanssa. Cursor Oy on saanut yli 1,2M€ aluekehitysrahoitusta Euroopan Unionin elvytysvaroista sekä uuden EU-ohjelmakauden 2021-2027 ensimmäisistä rahoitushauista Kotkan-Haminan seudun ja Loviisan yritysten hyväksi tehtävään työhön.

Digitaidot ajan tasalle

Cursor Oy kartoittaa yhdessä Kouvola Innovation Oy:n ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa alueen yritysten digitaitoja ja kehittämistarpeita osana Kymenlaakson DigiAseman toiminnan käynnistämistä. Vuosina 2023 ja 2024 tullaan järjestämään kehittämistarpeiden pohjalta koulutuksia mikro- ja pk-yrityksille. Yrityksiä myös ohjataan tarjolla olevien muiden digipalvelujen pariin.

Tuotekehitys- ja vastuullisuusosaamista vahvemmaksi

Akkuklusterin rakentumisen tueksi tarjotaan yrityksille myös apuja hiilijalanjäljen ja ympäristökädenjäljen määrittämiseen, sekä koulutuksia hiilineutraaliuden merkityksestä liiketoiminnalle, uusiutuvista energianlähteistä, kierrätyksestä, kiertotaloudesta, vastuullisuudesta sekä innovaatioista ja tuotekehityksestä. Vuoden 2023 aikana selvitetään myös vetytalouden mahdollisuuksia Kymenlaaksossa sekä maankäytön, infrastruktuuri-investointien, lupaprosessien että teknologioiden kehittämisen näkökulmasta. Akkuklusteritoimijoiden lisäksi myös matkailuyrityksille tarjotaan vastuullisuuskoulutusta, mm. vastuullisuussertifikaattien käyttöönottotukea sekä koulutusta hiilijalanjäljen laskemiseen ja sen pienentämiseen.

Kansainvälisyysvalmennusta matkailuyrityksille

Ukrainan sodan vaikutuksista kärsivän matkailutoimialan toimintaedellytyksiä vahvistetaan myös parantamalla olemassa olevia matkailureitistöjä ja kehittämällä uusia, koko Kaakkois-Suomen alueen kattavia reitistöjä kotimaisille ja kansainvälisille, erityisesti keskieurooppalaisille luontomatkailijoille. Myös markkinointia kansainvälisille matkailijoille vahvistetaan kaakkoissuomalaisena yhteistyönä yhdessä visitkouvolan ja GoSaimaa Oy:n kanssa. Markkinointi tapahtuu pääasiassa Outdooractive -alustalla sekä eri sosiaalisen median kanavissa.

Samalla kun etsitään uusia kohdemarkkinoita korvaamaan Venäjän markkinan sulkeutuminen, parannetaan myös matkailuyritysten kansainvälisyysvalmiuksia. Kevään 2023 aikana onkin matkailuyrityksille tarjolla valmennusohjelma, jossa valmistaudutaan kansainvälisen myynti- ja messutapahtumaan Virossa. Valmennukset sisältävät koulutusta mm. seuraavista aiheista:

 • Kohderyhmämaan taustatietoihin perehtyminen: eri matkustajaryhmät, matkustajien odotukset ja toiveet, soveltuvat
 • tuotteet ja palvelut, rahan käyttö ja potentiaaliset ajankohdat saada virolaisia matkustajia alueellemme.
 • Myynti- ja markkinointitilaisuuteen valmistautuminen: omien tuotteiden myyntimateriaalin viimeistely, palveluiden hinnoittelu ja paketointi sekä jälkityö ja jälkimarkkinointi.
 • Matkanjärjestäjäyhteistyö: kuinka omat palvelut hinnoitellaan ja kuinka omaa matkanjärjestäjä rakentamaan.
 • Matkanjärjestäjille toteutettavan tutustumisvierailun suunnittelu, markkinointi ja järjestäminen.
 • Valittujen yritysten kanssa toteutetaan myös vähintään 1 benchmark-käynti.

Uusia polkuja omistajanvaihdoksiin

Onnistuneen omistajanvaihdoksen kannalta on tärkeää, että yritys tai liiketoiminta on omistajanvaihdokseen kunnossa.  Omistajanvaihdosprosessin yhteydessä myös yrityksen liiketoimintaa, tuotteita ja palveluja sparrataan vastaamaan markkinoiden muutoksia. Yhteistyössä mm. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Finnveran sekä yrittäjäjärjestöjen kanssa selvitetään kokonaiskuva seudun omistajanvaihdostilanteesta ja -tarpeista, sekä tarvittavista omistajanvaihdospalveluista.  Vähintään kymmenelle omistajanvaihdosprosessin eri vaiheissa olevalle yritykselle tarjoutuu mahdollisuus osallistua kokeiltaviin omistajanvaihdospalveluihin.

Ukrainan jälleenrakennuksen mahdollisuudet Kymenlaakson yrityksille

Cursor Oy avustaa jatkossa myös alueen yrityksiä saamaan tietoa Ukrainan jälleenrakennuksen mahdollisuuksista. Cursor Oy:n tavoitteena on myös tunnistaa ja yhdistää yrityksiä ja muita mahdollisia toimijoita, joilla on resursseja ja mielenkiintoa lähteä ryhmittymänä Ukrainan jälleenrakennukseen, esimerkiksi asuntorakentamiseen ja sodassa tuhoutuneen infrastruktuurin jälleenrakentamiseen.

Sähköisen ja digitaalisen ilmailun yritysklusteri

Pyhtään lentokentän kehitystyö jatkuu vuonna 2023. Yhdeksi Suomen merkittävimmäksi ilmailualan ammattilaistapahtumaksi nousseen Tech Runwayn uutuutena on ilmailualan startup- ja sijoittajatapahtuma. Tavoitteena on mahdollistaa tulevaisuuden ilmailuteknologioita kehittävien uusien yritysten ja rahoittamisesta kiinnostuneiden investoreiden kohtaaminen Pyhtäällä. Samalla tuetaan uusien yritysten sijoittumista Pyhtään lentokentän alueelle.

Uusia palveluja kehittävät ja yrityksille tarjoavat Uudenmaan liiton ja Kymenlaakson liiton rahoittamat ja

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoituksella hankkeet:

 • Vihreä loikka – kestävyydestä kilpailukykyä (EAKR)
 • DIH Kymenlaakso – Digibuusteri (EAKR)
 • Sähköisen ja digitaalisen ilmailun yritysklusteri (EAKR)

osana Euroopan Unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia (React EU EAKR) hankkeet:

 • Vetyä, virtaa Kaakkoon
 • Uusia polkuja omistajanvaihdoksiin
 • Matkailu- ja palveluyritysten kansainvälisyysvalmennus
 • Resurssiviisaat matkailuyritykset

sekä Kymenlaakson liiton Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoituksella hanke:

 • Urheat -Ukrainan jälleenrakentamisen mahdollisuudet Kymenlaakson yrityksille

Lisää tietoa hankkeiden palveluista: https://www.cursor.fi/etusivu/kehittamishankkeet/