Sami auttaa seudun yrittäjiä osallistumaan julkisiin hankintoihin

Vuodesta 2020 Cursorilla työskennelleen yritysasiantuntija Sami Perttolan työnkuvaan kuuluvat toimivien yritysten neuvonta, yritysrahoituksen hakemisessa avustaminen sekä yritysten omistajavaihdosprosessit. Lisäksi hänellä on agendallaan auttaa seudun yrittäjiä julkisten hankintojen kanssa. Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia hankintoja, joita tekee julkinen taho, kuten kunnat ja uudet hyvinvointialueet. Sami neuvoo yrityksiä esimerkiksi julkisten hankintojen tarjouksen tekemisessä ja ymmärtämisessä. Lisäksi Cursor järjestää erilaisia tilaisuuksia, joissa saa sekä oppia julkisiin hankintoihin osallistumisesta, että kohdata hankintoja tekevien yksiköiden henkilökuntaa.

Roolini on auttaa yrityksiä silloin, kun he tarvitsevat apua. Seudun yrittäjät tietävät varmasti jo aika hyvin, että meiltä saa maksutonta ja luottamuksellista neuvontaa hankintaprosesseissa, mutta markkinoitavaa on edelleen.

Julkisiin hankintoihin kannattaa Samin mukaan ottaa osaa jo siksi, että se kohottaa seudullista hyvinvointia. Onnistunut tarjouskilpailu näkyy myös yrittäjän omassa ympäristössä.

Yritykset voivat ajatella tarjouskilpailuun osallistumista myös osana normaaleja markkinointi- ja myyntiprosesseja. Julkiset tahot ovat yksi merkittävä ja luotettava asiakaskunta, joiden suuntaan kannattaa olla proaktiviinen.

Proaktiviisuuteen Sami vinkkaa kolme erilaista keinoa. Ensimmäinen niistä on vahdin asettaminen hankintajärjestelmiin Hilmaan ja Cloudiaan. Vahti ilmoittaa, kun järjestelmiin saapuu yrityksen toimintaan sopiva tarjouspyyntö. Toisena vinkkinä Sami antaa kuntien julkisten hankkijoiden järjestämät, hankintoihin liittyvät markkinavuoropuhelut, joissa yrittäjät saavat yhteisessä tilaisuudessa antaa avoimesti kommentteja tarjouspyynnön sisältöön. Kolmantena Sami kannustaa perinteiseen puhelinsoittoon – kannattaa pirauttaa julkisten hankkijoiden eri yksiköihin, joita yrityksen palvelu voisi kiinnostaa ja tehdä itseään tunnetuksi.

Yrittäjä! Älä pelästy julkisten hankintojen tarjousbyrokratiaa

Julkisiin kilpailutuksiin osallistumisessa esteeksi voi tulla esimerkiksi hankintojen suuruusluokka, puutteelliset referenssit tai tarjousten byrokratia; monisivuinen ja monimutkaiselta vaikuttava tarjouspyyntöasiakirja saattaa turhauttaa.

Tarjousbyrokratiaa ei kannata pelätä, eikä kenenkään yrittäjän tarjouskilpailuun osallistuminen saisi jäädä kiinni siitä, että lomakkeet ovat liian monimutkaisia. Tarjousasiakirjat ja niiden tekeminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, jotta yritys ehtii selvittämään kaikki kysymykset. Julkisissa hankinnoissa puutteelliset tarjousasiakirjat hylätään. Mutta sitä varten me olemme täällä auttamassa.

Pienet yrittäjät voivat osallistua hankintoihin myös yhdessä erilaisin tavoin. Yhdessä tarjoamiseen on kolme erilaista tapaa: voimavara-alihankkija, alihankkijoiden käyttäminen ja yhteenliittymät. Voimavara-alihankkija tarkoittaa sitä, että yritys tarjoaa yksin, mutta voi käyttää hyväksi muiden yksiköiden voimavaroja. Tässä tapauksessa yritys voi hyödyntää tarjouksen laatimisessa toista yksikköä saavuttaakseen soveltuvuusvaatimukset (esimerkiksi maahantuojan referenssit tai liikevaihto). Alihankkijoiden käyttämisellä tarkoitetaan sitä, että yritys tarjoaa yksin, mutta käyttää tarjouksessaan alihankkijoita. Tässä mallissa tarjoajalla on päävastuu ja erilliset sopimukset alihankkijoiden kanssa. Yhteenliittymässä tarjoajat ovat yhdenvertaisia toimijoita, jotka laativat keskenään sopimuksen eri osa-alueista.

Kannustan erityisesti pienempiä yrityksiä tarjoamaan yhdessä. Se mahdollistaa osallistumisen isomman suuruusluokan tarjouksiin. Tällöin myös liikevaihdot, referenssit ja tiimit lasketaan yhteen. Näin pienemmätkin tahot muodostuvat uskottavaksi ja soveltuvaksi.

Teksti ja kuvat: Sini Immonen, SiniZen Oy