EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoitus Etelä-Suomessa

Haku avoinna nyt

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauteen 2021–2027 liittyvistä ajankohtaisista asioista, rahoitettavien kehittämistoimien maakunnallisista painopisteistä sekä rahoituksen hakemisesta Etelä-Suomessa löydät tietoa täältä.

Etelä-Suomessa EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman rahoituksen myöntämisestä vastaa neljä rahoittajaviranomaista: Etelä-Karjalan liitto, Uudenmaan liitto, Hämeen ELY-keskus sekä Keski-Suomen ELY-keskus.  

Maakuntien liitot rahoittavat alueillaan EAKR- ja JTF-rahastojen aluekehittämishankkeita. Kukin maakunta valitsee oman alueensa kehittämisen painopisteet ja rahoitettavat hankkeet. Uudenmaan liitto koordinoi Hämeen, Kymenlaakson, Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen liittojen rahoitustehtäviä. Etelä-Karjalan liitto on rahoitusta välittävä toimielin omalla alueellaan.

Etelä-Suomessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten alue- ja rakennepolitiikan rahoitustehtäviä (EAKR, ESR+ ja JTF) hoitaa Hämeen ELY-keskus ja Varsinais-Suomen maakunnassa Keski-Suomen ELY-keskus.

Kotkan-Haminan seutu

ELY-keskuksessa on haettavana Kymenlaaksossa pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattua yrityksen kehittämisavustusta Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. Haku alkaa 16.1.2023 ja päättyy 31.3.2023.

Summa on noin 280 000e.

Lisätietoa ja hakuohjeet:
EURA 2021: Yrityksen kehittämisavustuksen haku (EAKR) Kymenlaakso

Loviisa

ELY-keskuksessa on haettavana Uudellamaalla pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattua yrityksen kehittämisavustusta Suomen rakennerahasto-ohjelmasta Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027. Haku alkaa 16.1.2023 ja päättyy 31.3.2023

Summa on noin 600 000e.

Lisätietoa ja hakuohjeet:
EURA 2021: Yrityksen kehittämisavustuksen haku (EAKR) Uusimaa / Ansökan om utvecklingsunderstöd för foretag (ERUF) i Nyland

Myös maakuntaliitolla on EAKR-haku meneillään.