Heli suunnittelee koulutuksia yritysten tarpeisiin ja seuraa Cursorin yrityspalveluiden lukuja

Lähes kaksikymmentä vuotta Cursorilla työskennellyt Heli Tiitinen on tehnyt yrityspalveluiden tiimissä töitä yli kymmenen vuotta – ja kaikkea muuta kuin varsinaista yritysneuvontaa. Palvelukoordinaattorin roolissaan Heli vastaa mm. siitä, että seudun yrityksille järjestetään yritystoimintaa tukevaa ja kehittävää koulutusta. Lisäksi Heli huolehtii yrityspalveluiden verkostojen ylläpidosta, eli esimerkiksi tiiviistä yhteistyöstä yrityksiä palvelevien TE-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa sekä vastaa seudullisen toimitilarekisterin ylläpidosta.

Vaikka yrityksille suunnattujen koulutusten ja tapahtumien suunnittelu on Helin vastuulla, tehdään suunnittelussa yhteistyötä muun tiimin kesken. Koulutusten sisältöihin saadaan ideoita seudun yrittäjiltä, sekä Cursorin omilta yritysasiantuntijoilta.

”Meidän järjestämien koulutusten ja tapahtumien osallistujamäärä on ollut nousujohteista. Vuonna 2021 tapahtumissamme oli 1225 osallistujaa ja vuonna 2022 peräti 1850. Suosituimpia koulutuksia ovat markkinoinnin ja sosiaalisen median aiheita käsittelevät webinaarit. Kuuntelemme yhdessä yritysneuvojien kanssa yrittäjien koulutus- ja palvelutarpeita ja toteutamme niitä.”

Yrityspalveluiden asiakasmäärä on kasvussa

Helin työhön kuuluu myös yrityspalveluiden lukujen seuranta; kuinka monta yritystä on perustettu seudulla vuoden aikana, kuinka moni lopetti yrityksensä ja miten paljon yrityksiä on asiakkaana Cursorin yrityspalveluissa.

Yrityspalveluiden asiakasmäärä on kasvanut vuosina 2020–2022. Vuonna 2020 yrityspalveluiden asiakkaana oli 1300 yritystä, kun 2022 yritysasiakkaita oli jo 3000. Yksi syy asiakasmäärän nousuun on ollut yrityspalveluiden tekemä huolenpitokampanja, jossa Cursorin yrityspalveluiden assistentti kontaktoi olemassa olevia seudullisia yrityksiä ja tiedusteli yritysneuvonnan ja avun tarvetta.

Saimme huolenpitokampanjalla paljon jo toimivia yrittäjiä asiakkaiksi. Yrityksellä ei välttämättä tarvitse olla mitään akuuttia huolta tullessaan yritysneuvontaan – maksutonta apua saa vaikka ideoiden sprarrailuun tai laskelmien tekoon”, Heli muistuttaa.

Vuonna 2022 seudulla perustettiin 336 uutta yritystä. Näistä 213 Kotkassa, 77 Haminassa, 29 Pyhtäällä, Miehikkälässä 9 ja Virolahdella 8. Loviisassa, joka on nykyään Cursorin palvelualuetta, perustettiin 95 yritystä. Yrityksiä lopetti yhteensä 197.

Uusia yrityksiä perustetaan tällä seudulla eniten toimialoille ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminta (ml. Liike-elämää palveleva toiminta) sekä taiteet, viihde ja virkistys sekä muu palvelutoiminta. Eli käytännössä esimerkiksi konsultointiin ja muuhun asiantuntijapalveluiden myyntiin liittyviä yrityksiä. Vuonna 2021 perustettiin paljon rakennusalan yrityksiä ja vuonna 2022 tukku- ja vähittäiskaupanalan yrityksiä”, Heli kertoo.

Yrityspalveluiden asiakastyytyväisyys oli viime vuonna 3,8 asteikolla 1–4. Sitä ylläpitääkseen Heli ja muu yrityspalveluiden tiimi miettii jatkuvasti keinoja parantaa seudun yrityksille suunnattuja palveluita ja koulutuksia, sekä tapoja toteuttaa niitä.

Ylläpidämme Cursorilla seudullista yritys- ja palveluhakemistoa. Hakemistosta löytyvät Kotkan, Haminan, Loviisan, Pyhtään, Virolahden ja Miehikkälän alueen yritykset ja palvelut. Yrittäjien kannattaa tarkistaa omat tietonsa, ja ilmoittaa mahdollisista muutoksista aina meille. Hakemistoa käytetään usein eri palveluntuottajien etsimiseen. Toinen merkittävä uusien kasvuhakuisten yritysten palvelu on Starttisatama. Starttisataman tavoitteena on tarjota yrittäjälle toimintaympäristö, joka tukee yrityksen kannattavaa ja nopeaa kasvua. Yrittäjä tuo Starttisatamaan saapuessaan mukanaan kannettavan tietokoneensa ja kasvuun tähtäävän yrityksensä toiminnan. Starttisatama tarjoaa loput.

Yrittäjille suunnatut koulutukset ja tapahtumat löydät tapahtumakalenteristamme.

Teksti ja kuva: Sini Immonen, SiniZen