Vetoomus yrityksille kohdennetusta energiatuesta

Elinkeinoministeri Mika Lintilälle ja Kymenlaakson kansanedustajille suunnatussa vetoomuksessaan 20.12. 2022 Kymenlaakson Liitto, kehittämisyhtiöt Cursor Oy ja Kouvola Innovation Oy, Kymenlaakson Kauppakamari ja Kymenlaakson Yrittäjät esittävät, että yrityksille on luotava kohdennettu energiatuki.

Maan hallitus valmistelee parhaillaan esityksiään energiatuesta. Kymenlaakson toimijat haluavat osaltaan tuoda valmisteluun huolensa yritysten tilanteesta ja välittömistä tarpeista puuttua korkeisiin energiahintoihin, jotka vaikuttavat arvaamattomasti yritysten kannattavuuteen.

Sähkön ja maakaasun hintojen moninkertainen nousu vaikeuttaa yritysten toimintaa ja on todellinen uhka yritysten olemassaololle. Energian hinta on tekijä, joka on ylittämässä joidenkin yritysten sietokyvyn ylläpitää nykyistä työvoimaa ja tuotantoaan.
Vetoomuksen allekirjoittaneet vaativatkin valtakunnallisesti kestävää ratkaisua, jolla yritysten energiakustannuksia kompensoidaan järkevällä tavalla ja mahdollistetaan niiden toiminnan ennakoitavuus ja kassan hallinta.

Vetoomuksessa esitetään seuraavia toimenpiteitä pikaisesti:

  • Nopeasti käyttöönotettava valtakunnallinen tukimalli, jolla kyettäisiin kriisin kärjistyessä kohdennetusti auttamaan sähkön hinnannoususta kaikkein eniten kärsiviä kaiken kokoisia yrityksiä.
  • Hallituksen pitää linjata yritysten energiatuesta, jota kohdennetaan yrityksille, joiden energiakulut ovat merkittävästi nousseet vertailukaudelta. Tuki tulee rakentaa siten, että se kannustaa säästämään energiaa.
  • Olennaista on samalla linjata, että energiayhtiöiden on pidennettävä maksuaikojaan, jotta yritykset ehtivät saada ennen laskujen maksua energiatukensa.
  • Varmistetaan, että yritykset eivät joudu eriarvoiseen asemaan tai erilaiseen kilpailutilanteeseen sähkön hinnan vuoksi.

Lisätietoja:
Jaakko Mikkola, maakuntajohtaja, Kymenlaakso, p. 040 548 0311
David Lindström, toimitusjohtaja, Cursor Oy, p. 040 190 2501
Kimmo Niemi, toimitusjohtaja, Kouvola Innovation Oy, p. 020 615 8118
Marika Kirjavainen, toimitusjohtaja, Kymenlaakson Kauppakamari ry, p. 040 900 6651
Kari Jääskeläinen, aluejohtaja, Kymen Yrittäjät ry, p. 044 058 1030