David Lindström: Kesän kynnyksellä

Tummat pilvet ovat kerääntyneet taivaalle maailmalla. Yksikään maa tai maanosa ei kai ole jäänyt täysin ilman vaikutuksia Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan. Ja Venäjän naapurina, vaikutukset kohdistuvat tietenkin myös Suomeen ja sekä Kotkan-Haminan seutuun että Loviisaan. Jo ennen hyökkäystä kärsimme sekä vanhoista pakotteista että koronan vaikutuksista ja hyökkäys tietenkin pahensi tilannetta entisestään ja moni aspekti puhuu sen puolesta, että tilanne tulee jatkumaan pitkään. Tämän johdosta meidän kaikkien on syytä harkita positiotamme myös strategisella tasolla.

Mutta samalla kun maailma ympärillämme muuttuu, ja meidän luonnollisesti pitää sopeutua siihen, meidän pitää myös fokusoida omiin vahvuuksiimme ja käynnissä oleviin hankkeisiin.

Tilanne ei ole vaikuttanut keskeisiin investointihankkeisiin, kuten akkuklusterin kehittämiseen. Päinvastoin hankkeet etenevät suunnitelmien mukaan. Tarkkana ja realistisena pitää kuitenkin tilannetta seurata ja siltä osin kuin mahdollista myös aktiivisesti johtaa. Myös tilastot osoittavat, että on valoa tunnelissa. Trendiomaisesti, lyhyen aikavälin notkahduksista huolimatta, moni käyrä osoittaa oikeaan suuntaan. Ehkä erityisesti lämmittää se, että sekä Kotkan-Haminan että Loviisan muuttoliikkeessä on nähtävissä positiivisuutta. Tämä jos mikään on mielestäni merkki hyvin voivasta alueesta. Täällä halutaan olla ja tänne halutaan tulla.

Olen joskus todennut, että olen hiukan jäävi arvioimaan. Mutta toisaalta, voi argumentoida, että työni antaa hyvät edellytykset arvioida asiaa. Niin tai näin, väitän että alueemme profiili viimeisten vuosien aikana on vahvistunut. Olemme enemmän esillä mediassa nimenomaan positiivisella tavalla. Minusta myös tavoitteemme, että haluamme tuottaa Suomelle lisäarvoa kantaa hedelmää Isolla Kirkolla; olemme mukana ratkaisemassa yhteisiä asioita, emmekä vaatimassa apua ja tukea.

Haasteemmekin täytyy rehellisesti nostaa esille. Asukasmäärät laskevat edelleen, vaikkakin hiukan loivemmin kuin pahimmillaan. Ja kyllä minua myös mietityttää, miten Venäjän tilanne tulee vaikuttamaan; emme liene vielä nähneet koko totuutta. Ikuisena haasteena meillä on myös ollut se, että yritysilmapiiriä on pidetty suorastaan huonona. Tämänkin tilanteen parantamiseen olemme panostaneet todella paljon, ja ainakin itse elän tällä hetkellä jännittävä aikoja. Nimittäin ns. Kuntabarometrin tulokset julkaistaan 18.5. Mikäli, ja toivottavasti kun, tulokset ovat parantuneet edellisestä barometristä aion hiukan juhlia. Se olisi merkittävä askel. Ja mikäli käy niin, että tulokset eivät ole parantuneet, niin aion kääriä hihat ja tehdä kahta kauheammin töitä sen eteen, että ne tulevat vielä joku kaunis päivä parantaumaan. Siihen on nimittäin ainekset olemassa. Vielä Venäjän tilanteesta. Samalla kun emme missään tapauksessa saa sulkea silmiämme siltä mitä maailmassa tapahtuu, emmekä kieltää omia tunteitamme siihen liittyen, on mielestäni tärkeää keskittyä omaan tekemiseemme. Samalla kun se auttaa meitä ihmisiä jaksamaan, se luo Suomelle mahdollisimman hyvät edellytykset menestyä. Ja tämä taas parantaa mahdollisuuksiamme solidaarisesti tarjota apua tulevaisuudessakin.