David Lindströmin kolumni: Aktiviteettien tärkeydestä

Kriisin kohdatessa on helppo lamaantua. Kielteiset ajatukset ja tunteet voivat vallata normaalia enemmän tilaa mielessämme. Näissä tilanteissa on tärkeää ylläpitää omaa aktiviteettia ja positiivisuutta. Tämä pätee myös elinkeinoelämässä.

Yksi tärkeä toimenpide on kaikin käytettävissä olevin keinoin minimoida Venäjän aloittaman sodan kielteiset vaikutukset Suomen maabrändiin ja suunniteltuihin investointeihin. Tämän voimme tehdä osoittamalla olevamme yhtä sitoutuneita eri hankkeisiin kuin aikaisemminkin.

Kykymme ylläpitää turvallinen ja stabiili toimintaympäristö sekä paikallisille että tänne etabloitumista harkitseville yrityksille pitää säilyttää maailmassa tapahtuvista muutoksista huolimatta. Myöskään asenteemme kehittää ja alttiutemme palvella ei saa kärsiä.

Niin raadollista kuin se onkin, kriisit avaavat myös mahdollisuuksia.

Jo koronan myötä on ollut syytä erittäin tarkkaan harkita mihin elinkeinoelämän kehittämiseen käytettäviä resursseja ohjataan. Nykyinen tilanne ei pienennä tätä tarvetta, ja tilanne voi avata mahdollisuuksia, joita emme aikaisemmin ole huomanneet. Aktiivisesti sekä tarpeeksi rohkeasti ja ennakkoluulottomasti toimimalla Suomen elinkeinoelämä tulee selättämään tämänkin kriisin.

Sota on aina valtava inhimillinen katastrofi ja Suomella on oma velvollisuutensa auttaa. Avun voi toteuttaa myös löytämällä autettavien kanssa yhteisiä intressejä. Toivon, että siksi aikaa, kun pakolaiset viettävät aikaa Suomessa, löytyy tapoja yhdistää humanitaarisen avun ja Suomen tarpeen saada koulutettua työvoimaa.

Ulkomaalaisen jäädessä pidemmäksi aikaa Suomeen, tämä auttaa merkittävästi myös kotouttamisessa. Samalla se vahvistaa Suomen maabrändiä; ihminen on otettu hyvin vastaan, hän kokee itsensä tarpeelliseksi ja hänen osaamistaan kunnioitetaan.

Toivon ja uskon että Suomessa vallitsevaa konsensusta Ukrainan sotaan liittyen pystytään ylläpitämään. Eri alueiden ja toimijoiden välinen saumaton yhteistyö, ja siitä selkeä viestiminen sekä suomalaisille että ulkomaisille yrityksille, on menestymisen perusedellytys. Varsinkin muuttuvassa maailmassa yritys arvostaa johtajuutta, määrätietoisuutta ja johdonmukaisuutta.

Samalla kun emme missään tapauksessa saa sulkea silmiämme siltä mitä maailmassa tapahtuu, emmekä kieltää omia reaktioita ja tunteita siihen liittyen, on mielestäni tärkeää keskittyä omaan tekemiseemme. Samalla kun se auttaa meitä ihmisinä jaksamaan, se luo Suomelle mahdollisimman hyvät edellytykset menestyä. Ja tämä taas parantaa mahdollisuuksiamme solidaarisesti tarjota apua tulevaisuudessakin.

Vaikka kriisin seuraukset eivät ehkä osukaan suoraan omalle kohdalle, myötäelämme kärsivien ihmisten kanssa.

David Lindström on Kotkan-Haminan seudun kehittämisyhtiön Cursor Oy:n toimitusjohtaja

Kuva: Jukka Koskinen